Ban Mục Vụ Gia Đình: khai giảng môn 2 - "Tình yêu hôn nhân dưới cái nhìn nhân học Kitô giáo"

Ban Mục Vụ Gia Đình: khai giảng môn 2 - "Tình yêu hôn nhân dưới cái nhìn nhân học Kitô giáo"

Gia đình là nền tảng của xã hội, là mái ấm để con người trưởng thành và lớn lên. Riêng đối với người Kitô hữu, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng và củng cố đức tin, là nơi để họ ươm mầm tinh thần Tin Mừng, là nguồn phát đi và lan tỏa sứ điệp yêu thương vào giữa cuộc sống đời thường.

Nhằm giúp mỗi người Công giáo hiểu rõ hơn về vai trò và bổn phận của gia đình trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, Ban Mục Vụ Gia Đình của Tổng Giáo phận đã mở Khóa Huấn luyện Thừa tác viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình, qua đó giúp các tín hữu hiểu sâu sắc hơn về tình yêu hôn nhân dưới góc nhìn của Nhân học Kitô giáo, cũng như về ý định thâm sâu của Thiên Chúa đối với con người, hôn nhân và gia đình.

Môn thứ nhất của khóa Huấn luyện: GIÁO HUẤN GIÁO HỘI HƯỚNG DẪN VỀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH đã được học từ ngày khai giảng 05/09 đến ngày 24/10/2009, do hai giảng viên là Linh mục Ts. Thần học Augustinô Nguyễn Văn Dụ, và ông Giuse Nguyễn Quốc Đoạt giảng dạy theo Tông Huấn Familiaris Consortio (FC) về 4 bổn phận của gia đình Kitô giáo. Môn học đầu tiên này đã được các học viên sôi nổi tiếp thu, chia sẻ trong bầu khí thân thương cởi mở, nhưng hơi tiếc vì số học viên tham dự chưa đông; có lẽ thông tin chưa được truyền đến cơ sở, đoàn thể, đến giáo dân trong các giáo xứ. Thiết nghĩ, đây là khóa huấn luyện thật hữu ích cho nhiều người và đáng được mọi người quan tâm.

Theo chương trình, môn thứ hai của khóa Huấn luyện: TÌNH YÊU HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN NHÂN HỌC KITÔ GIÁO được khai giảng. Xin đọc phần chương trình cụ thể môn thứ hai của khóa huấn luyện "Mục vụ Hôn nhân và Gia đình khóa II" dưới đây.

 

TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN Tp. HCM
             Ban Mục Vụ Gia Đình
6 bis Tôn Đức Thắng, p. Bến nghé, Q.1, Tp. HCM
               ĐT: 39.105.692
       Email: bmvgiadinh@gmail.com

KHÓA II HUẤN LUYỆN
THỨA TÁC VIÊN MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

KHAI GIẢNG
Môn 2: TÌNH YÊU HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN NHÂN HỌC KITÔ GIÁO
thời gian học 8 buổi (8 tuần) bắt đầu từ 07/11/2009 đến hết 26/12/2009
Giảng viên : Linh mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ Thần Học

Mục tiêu và đối tượng:

- Dành cho hết mọi người quan tâm đến lãnh vực tình yêu - hôn nhân - gia đình để sống và hướng dẫn người khác sống Tin Mừng về Hôn nhân và Gia đình theo đức tin Công giáo.

- Đặc biệt, khóa học ưu tiên dành cho đối tượng là những Kitô hữu giáo dân và tu sĩ nào muốn đào sâu kiến thức nền tảng về hôn nhân và gia đình, nhất là về giáo lý thần học, nhân học Kitô giáo, theo ba hướng sau đây:

1. Ưu tiên cho những người đang hay sẽ cộng tác với các giáo xứ, giáo phận trong mục vụ hôn nhân và gia đình (gọi là thừa tác viên mục vụ gia đình);

2. Các trưởng giáo lý viên hay linh hoạt viên các nhóm giới trẻ và người lớn, muốn đồng hành với họ trong lãnh vực tính dục - tình yêu - hôn nhân - gia đình;

3. Khóa học này cũng thích hợp cho những người Kitô hữu đang dấn thân làm việc, chuyên nghiệp hay thiện nguyện nghiệp dư, trong các lãnh vực xã hội như giáo dục, y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật... để giúp họ có một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về con người, đối tượng mà họ phục vụ phù hợp với ý định của Thiên Chúa.

Điều lệ:

Đối với các học viên nói chung, yêu cầu phải hiện diện ít nhất 6/8 buổi học đối với từng môn học, mới được làm bài kiểm tra cuối môn học.

Địa điểm và thời gian học:

Giờ lớp đều được ấn định vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, từ 08g30 đến 11g30, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Môn học gồm 8 buổi học thứ bảy hàng tuần và một buổi thứ bảy tĩnh tâm.

Ghi danh:

Tại Phòng Học vụ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp.Hồ Chí Minh; chị Phương Anh, ĐT: 6291 0366, từ 15/10/2009 đến 07/11/2009, từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.
   - Sáng: từ 08g00 đến 11g30
   - Chiều: từ 14g00 đến 17g00

Học phí: 50.000đ/ môn học.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top