Video Giáo xứ An Bình: Cộng đồng Hoa - Việt hài hòa

Video Giáo xứ An Bình: Cộng đồng Hoa - Việt hài hòa

Video Giáo xứ An Bình: Cộng đồng Hoa - Việt hài hòa

TGPSG -- Niềm khao khát sống đức tin Công giáo của người Việt gốc Hoa tại vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn thuở ấy đã chạm vào Trái tim đầy lòng thương xót của Chúa. Vì thế, Chúa đã cho xuất hiện ở đây những ngôi nhà thờ có Thánh lễ bằng tiếng Hoa, trong đó có nhà thờ An Bình – được xây dựng vào năm 1968 do nỗ lực của Cha Joseph Guimet và sự quảng đại của các thương gia gốc Hoa.

Từ đó, giáo xứ An Bình đã hình thành, ban đầu còn thưa người, nhưng nhờ các giáo lý viên nhiệt thành đến thăm từng gia đình, số người đến nhà thờ nghe giảng mỗi ngày một thêm đông.

Video giới thiệu giáo xứ An Bình cho thấy một cộng đồng đức tin thật đặc biệt, gồm những người Hoa và người Việt đã nhiều năm sống thật chan hòa và hài hòa với nhau, trong cùng một niềm tin yêu tha thiết dâng về Chúa Ba Ngôi - nguồn của sự hiệp nhất…

Top