Vatican: Đại hội của Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh

Vatican: Đại hội của Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh

WHĐ/ Tin tổng hợp (6.05.2011) – Từ ngày 2 đến 6-05-2011, tại Nhà Thánh Marta (Vatican), đã diễn ra cuộc họp khoáng đại của Ủy ban Tòa Thánh về Thánh Kinh, thảo luận về đề tài “Linh hứng và Chân lý trong Thánh Kinh”.

Cuộc họp được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y William Joseph Levada, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Thánh Kinh. Cha Klemens Stock, SJ, Tổng thư ký Ủy ban, điều khiển các phiên họp.

Được biết Ủy ban gồm khoảng 20 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, từ sự đề nghị của các Hội đồng Giám mục, với nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày 5-05, Tòa Thánh công bố Thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Đức Hồng y Chủ tịch Joseph Levada.

Trong Thư, Đức Thánh Cha nêu rõ: “Đề tài này là một trong những chủ điểm của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Verbum Domini”.

Đức Thánh Cha nhắc lại yêu cầu đặt ra đối với việc giải thích Kinh Thánh: “Nếu bỏ qua hoặc bỏ quên vị trí của linh hứng, việc giải thích Kinh Thánh đã tước bỏ nguồn gốc linh thánh vốn là đặc trưng cơ bản của Kinh Thánh”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nội dung đã được các Nghị phụ Thượng Hội đồng khẳng định và được nêu rõ trong Tông huấn: “Các Nghị phụ Thượng Hội đồng đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa linh hứng và chân lý trong Kinh Thánh. Tìm hiểu sâu xa về linh hứng rõ ràng sẽ giúp cho việc hiểu được chân lý chứa đựng trong Kinh Thánh được tốt hơn”.

“Qua Lời Chúa, Chúa muốn thông truyền cho chúng ta toàn bộ sự thật về Ngài cũng như chương trình cứu độ của Ngài đối với loài người. Dấn thân vào việc khám phá hơn nữa chân lý trong Kinh Thánh luôn luôn đồng nghĩa với việc nhận biết Chúa và mầu nhiệm cứu độ của Người hơn nữa”.

Đức Thánh Cha lưu ý: “Trong đời sống cũng như khi thi hành sứ vụ của Hội Thánh, việc giải thích các bản văn Kinh Thánh cần đúng với bản chất, nghĩa là gồm linh hứng và chân lý”. Vì vậy Ủy ban Kinh Thánh đảm nhận một công việc rất ích lợi cho đời sống cũng như sứ vụ của Hội Thánh.

Đức Thánh Cha kết luận: “Không thể vận dụng một cách máy móc khoa thông diễn học để đặt ra tiêu chí cho vấn đề linh hứng cũng như cho chân lý tuyệt đối, bằng cách ngoại suy đơn giản một câu hoặc một kiểu diễn đạt. Việc lĩnh hội Kinh Thánh thực sự là Lời của Chúa phải gắn với lịch sử thánh, bao gồm các yếu tố soi sáng cho nhau, dẫn đến việc hiểu đúng các bản văn Kinh Thánh”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top