Tuyên bố chung của Tổng Giám mục giáo phận Công giáo Westminster và Tổng Giám mục giáo phận Anh giáo Canterbury

Tuyên bố chung của Tổng Giám mục giáo phận Công giáo Westminster và Tổng Giám mục giáo phận Anh giáo Canterbury

Ngày 20-10-2009, ngay sau khi Đức Hồng y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin thông báo về Tông hiến sắp được ban hành – theo đó Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ thiết lập một cơ cấu giáo luật mới để đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Hội thánh Công giáo, hai vị Tổng Giám mục giáo phận Công giáo Westminster và Tổng Giám mục giáo phận Anh giáo Canterbury đã ra Tuyên bố chung như sau:

Hôm nay việc thông báo Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ ban hành Tông hiến đem lại một câu trả lời cho những thỉnh cầu trong vài năm gần đây do các nhóm Anh giáo đưa ra, bày tỏ mong muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo Rôma, và sẵn sàng tuyên bố rằng họ chia sẻ đức Tin Công Giáo phổ quát và thừa nhận sứ vụ Phêrô như Chúa Kitô đã mong muốn cho Giáo Hội của Người.

Trong Tông hiến, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phê chuẩn một cơ cấu giáo luật dành cho Giáo hạt tòng nhân, sẽ cho phép những cựu tín hữu Anh giáo đi đến hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo mà vẫn bảo tồn các yếu tố riêng biệt thuộc về di sản tinh thần của Anh giáo.

Thông báo về Tông hiến này chấm dứt một giai đoạn phải sống trong tình trạng không rõ ràng của một số nhóm tín hữu vẫn nuôi hy vọng sẽ có những đường hướng mới nhằm đạt đến sự hiệp nhất với Giáo Hội Công Giáo. Bây giờ là lúc những người đã đưa ra thỉnh cầu với Tòa Thánh đáp lại Tông hiến.

Tông Hiến nhìn nhận phần giao nhau đáng kể về đức tin, giáo lý và linh đạo giữa truyền thống Giáo hội Công giáo và Anh giáo. Nếu không có sự đối thoại trong bốn mươi năm qua, sẽ không thể đạt đến sự nhìn nhận này, và cũng sẽ không hy vọng vào sự hiệp nhất trọn vẹn đã từng được nuôi dưỡng. Trong ý nghĩa này, Tông hiến là một trong những kết quả của đối thoại đại kết giữa Giáo Hội Công giáo và Liên hiệp các Giáo hội Anh giáo.

Cuộc đối thoại chính thức đang diễn ra giữa Giáo Hội Công Giáo và Liên hiệp các Giáo hội Anh giáo cung cấp cơ sở cho việc tiếp tục hợp tác của chúng tôi. Những thỏa thuận của Ủy ban Quốc tế Công giáo Rôma - Anh giáo (ARCIC) và Ủy ban Quốc tế Công giáo Rôma - Anh Giáo về Hiệp Nhất và Truyền Giáo (IARCCUM) làm rõ đường hướng chúng ta sẽ cùng nhau theo đuổi.

Với ơn Chúa và lời cầu nguyện chúng tôi xác định rằng việc dấn thân và tham khảo lẫn nhau hiện nay của chúng tôi về những vấn đề này và những vấn đề khác sẽ tiếp tục được củng cố. Trên bình diện địa phương, trong tinh thần của IARCCUM, chúng tôi mong muốn xây dựng trên mô hình các cuộc họp chia sẻ giữa Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales với Viện Giám mục Anh quốc (Anh giáo), tập trung vào sứ mạng chung của chúng ta. Những ngày cùng nhau suy tư và cầu nguyện đã được bắt đầu ở Leeds vào năm 2006 và tiếp tục ở Lambeth vào năm 2008, và các cuộc họp khác nữa đang được chuẩn bị. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để cùng phát triển trong hiệp nhất và trong sứ mạng, trong việc làm chứng cho Tin Mừng tại đất nước chúng ta, và trong Giáo Hội nói chung.

London, 20 tháng Mười, 2009
Vincent Gerard Nichols, Tổng Giám mục Westminster
Rowan Williams, Tổng Giám mục Canterbury

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top