Trung tâm Nghiên cứu Công giáo thuộc Trường Đại hoc Trung Quốc tại Hong Kong tổ chức những khóa học về sự Hiệp nhất Kitô giáo.

Trung tâm Nghiên cứu Công giáo thuộc Trường Đại hoc Trung Quốc tại Hong Kong tổ chức những khóa học về sự Hiệp nhất Kitô giáo.

Trung tâm Nghiên cứu về Công giáo thuộc Trường Đại hoc Trung Quốc tại Hong Kong (Study Center on Catholicism of the Chinese University) tổ chức những khóa học về Sự hiệp nhất Kitô giáo.

Hong Kong (Agenzia Fides) – Linh đạo hiệp nhất của phong trào Focolare, thánh nhạc của giáo hội Chính thống, cộng đoàn Taize và sự hiệp nhất, hiệp nhất Kitô giáo và nghiên cứu về Kitô giáo ở Trung quốc ngày nay là bốn đề tài của một loạt giảng khóa về sự hiệp nhất Kitô giáo do Trung tâm nghiên cứu Kitô giáo của Trường Đại học Trung quốc Hong Kong tổ chức. Theo nguồn tin Fides, sáng kiến này phát sinh từ sự khẩn thiết của việc khảo sát chủ đề hiệp nhất Kitô giáo.

Lm. Louis Ke Loon, giám đốc Trung tâm, cho biêt: "Sự hiệp nhất Kitô giáo đòi hỏi sự trợ giúp của học thuật, nhưng cũng cần nổ lực của người Kitô hữu…Các khóa học về sự hiệp nhất Kitô giáo có thể giúp Kitô hữu đáp ứng với đà thay đổi của xã hội hiện đại về mặt văn hóa lẫn môi trường, kể cả việc toàn cầu hóa.

Như báo Kong ko bao loan tin (phiên bản tiếng Hoa của bản tin giáo phận), các khóa học khai giảng ngày 24 tháng 3 và tiếp tục đến 21 tháng 4 với sự hợp tác của Focolare, phong trào đang kỷ niệm 40 năm hiện diện tại Hong kong, của các Giáo hội Chính thống và Anh giáo, và các nhóm Tin lành khác.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top