Trung Quốc: vị Giám mục được thụ phong với sự phê duyệt của Tòa Thánh Vatican và Nhà Nước

Trung Quốc: vị Giám mục được thụ phong với sự phê duyệt của Tòa Thánh Vatican và Nhà Nước

WGPSG/CatholicCulture -- Với sự chấp thuận của Tòa Thánh và các quan chức Cộng sản, Cha Peter LuoXuegang sẽ được thụ phong Giám mục phó của Nghi Tân, một thành phố 4,5 triệu dân ở trung-nam Trung Quốc. Linh mục này sẽ được tấn phong giám mục bởi Đức Giám mục John Chen Shizhong, 95 tuổi.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican, nói rằng ngài hy vọng "không có giám mục bất hợp pháp tham gia" truyền chức. Tuy nhiên, ít nhất cũng có một giám mục bất hợp pháp là Paul Lei Shiyin nói rằng: ông đã nhận được lời mời và dự trù sẽ tham dự. Paul Lei Shiyin đã được đặt vào chức Giám mục của Lạc Sơn vào tháng Sáu vừa qua mà không có sự phê duyệt của Tòa Thánh Vatican, và do đó đã bị vạ tuyệt thông. Người Công giáo địa phương lo ngại rằng chủ tịch của Hiệp hội Yêu nước, một người đã bị rút phép thông công, cũng sẽ tham dự.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top