Trang Web chuẩn bị cho lễ phong Chân phước Đức Gioan Phaolô II

Trang Web chuẩn bị cho lễ phong Chân phước Đức Gioan Phaolô II

Trang Web http://www.karol-wojtyla.org được thành lập để chuẩn bị cho lễ phong chân phước Đức Gioan Phaolô II sắp đến (01/05/2011).

Trang này bao gồm các thứ tiếng: Anh, Pháp, Ba Lan, Ý , Tây Ban Nha, Rumani… Nó tập hợp tất cả những thông tin về Đức Gioan Phaolô II, về việc phong chân phước cho ngài… Đặc biệt, trang Web phổ biến lời nguyện xin ơn nhờ sự cầu bầu của Đức cố Giáo Hoàng, bao gồm cả bản tiếng Việt.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top