Tổng tu nghị dòng Đa Minh và công nghệ thông tin mới

Tổng tu nghị dòng Đa Minh và công nghệ thông tin mới

WHĐ (02.09.2010) / ZENIT – Tổng tu nghị dòng Đa Minh đã khai mạc vào chiều ngày 31-08 và sẽ kéo dài đến ngày 21-09 tại trung tâm hội nghị Salesianum ở Roma. Một trong những mục đích của Tu nghị là bầu vị Bề trên Cả thứ 87 của Dòng do thánh Đa Minh Guzmán (1170–1221) sáng lập. Tu nghị thứ 290 trong lịch sử của Dòng đã được chuẩn bị với các kỹ thuật hiện đại.

Tu nghị vốn là quyền lực tối cao của Dòng. Đây trước tiên là một hội nghị lập pháp quy tụ đại diện của khoảng 6.500 tu sĩ rải rác trên khắp thế giới. Các tu sĩ đã dùng video giới thiệu các chứng từ của các tu sĩ, được chiếu trên mạng của Nhà Mẹ. Mục đích chính của các video này là đào sâu nền tu đức của dòng Đa Minh ngày nay. Bốn điểm thiết yếu của đoàn sủng dòng Đa Minh được đề cập đến trong các video này là: việc quản lý dòng, đời sống tận hiến, sứ vụ và học hỏi.

Mạng Internet đã đóng một vai trò quyết định trong việc tổ chức Tu nghị này. Tu sĩ tổng quyền, Carlos Azpiroz Costa, người Argentina, đã gửi một bức thư triệu tập đề ngày 29-12-2009. Thông tin và các câu trả lời của các tu sĩ cũng được chuyển qua mạng.

Thành viên của Tu nghị gồm các bề trên tỉnh, phụ tỉnh và các tổng đại diện; các đại biểu được bầu của các tỉnh và giáo phận tông tòa trên toàn thế giới; bề trên Tổng quyền Carlos Azpiroz và cựu bề trên tổng quyền Timothy Radcliffe (1992–2001). Ngoài ra còn có một số khách mời của Gia đình Đa Minh và sáu thành viên của Hội đồng tổng quản.

Giai đoạn một của Tu nghị sẽ kết thúc vào ngày 05-09 với việc bầu Bề trên, theo Hiến pháp của Dòng, sẽ diễn ra vào ngày thứ năm của Tu nghị. Sau đó, Tu nghị sẽ được tiếp tục qua các ủy ban và các khóa họp khoáng đại.

Trong một bức thư đề ngày 09-07 gửi cho các tu sĩ tỉnh San Luis Bertrán ở Colombia, cha Azpiroz nêu lên một số thách thức Dòng sẽ phải đương đầu trong tổng Tu nghị này.

“Các thách thức vào buổi đầu thiên niên kỷ thứ ba này thật mới mẻ. Một số nhà thần học ngày nay nói đến việc cần phải ‘xây dựng lại’ đời sống tu sĩ. Không phải mọi người đều chấp nhận cách nói này. Dẫu sao, câu nói trên đây, trong những mạch văn riêng biệt, cũng đã cho thấy, bằng cách này hay cách khác, ý muốn sáng tạo nhưng vẫn “trung thành với tình yêu ban đầu’”.

“Chúng ta đang chuẩn bị để sống một tổng Tu nghị mới sẽ phân tích, định nghĩa, gây cảm hứng và đem lại cho chúng ta can đảm hướng về tương lai, để cải tổ điều gì cần phải được cải tổ, khôi phục điều cần phải khôi phục, đổi mới điều cần phải đổi mới; xây dựng lại –trong chiều hướng trở về với cội nguồn– điều cần phải được xây dựng lại để khẳng định mình trong đời sống và sứ vụ của chúng ta là tu sĩ Dòng Đa Minh”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top