Tổng giáo phận Toronto (Canada) có Tân Giám mục phụ tá người Việt

Tổng giáo phận Toronto (Canada) có Tân Giám mục phụ tá người Việt

TGP TORONTO – Ngày 6-11-2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm thêm hai giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Toronto, Canada. Một trong hai vị tân giám mục là Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Chưởng ấn kiêm Trưởng ban Điều hành Văn phòng Tổng giám mục Toronto. Tân giám mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu sẽ nhận hiệu toà Ammaedara.

Đức Tân Giám mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu sinh ngày 8-5-1966 tại Sài Gòn. Ngài là người con thứ sáu trong gia đình 9 người con, 7 trai 2 gái. Thân sinh là ông bà cố Vincent Nguyễn Thế Tấn và Maria Đặng Thị Phượng, nguyên quán giáo xứ Giáp Nam giáo phận Bùi Chu.

Cha Hiếu rời Việt Nam năm 1983. Năm 1984 đặt chân tới Toronto, Canada và tiếp tục chương trình trung học. Năm 1987 theo học trường Đại Học Toronto tốt nghiệp kỹ sư điện.

Năm 1992 dưới sự hướng dẫn của cha cố Phêrô Maria Phạm Hoàng Bá, ngài vào Đại Chủng viện thánh Augustine Toronto.

Ngày 9-5-1998 ngài được thụ phong linh mục do Đức Hồng y Ambrozic, Tổng giám mục Toronto chủ phong.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài được chỉ định làm cha phó giáo xứ Thánh Patrick Missisauga 3 năm và sau đó được bổ nhiệm làm quản xứ Thánh Monica Toronto. Năm 2004 ngài được bổ nhiệm chánh xứ giáo xứ Thánh Ceclia, kiêm quản xứ giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Toronto. Trong thời gian này ngài là thành viên Hội đồng Linh mục, thành viên Hội đồng Quỹ truyền giáo và Hội đồng tư vấn của Tổng Giáo phận.

Năm 2005 được cử đi học tại Đại học giáo hoàng thánh Tôma Aquino, Roma và tốt nghiệp cử nhân Giáo luật. Năm 2008 sau khi du học trở về ngài giữ chức Phó chưởng ấn Tòa giám mục Toronto. Tháng 9, 2009 vừa qua Ngài được Đức TGM Toronto bổ nhiệm làm Chưởng ấn kiêm Giám đốc Giáo phủ Tổng giáo phận Toronto.

TGP Toronto là giáo phận lớn nhất Canada, gồm 225 giáo xứ, hơn 800 linh mục triều và dòng, với gần 2 triệu người công giáo dưới sự cai quản của Đức Tổng giám mục Thomas Collins và 4 giám mục phụ tá, kể cả 2 giám mục vừa được bổ nhiệm. Trong TGP Toronto thánh lễ tiếng Việt được cử hành hằng tuần tại 3 thánh đường và có 6 linh mục triều gốc Việt trong TGP.

Lm. Giuse Phạm Hồng Chương, Toronto, Canada

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top