Tóm tắt thư ĐTC gửi các linh mục: Hãy để Chúa Kitô chinh phục anh em

Tóm tắt thư ĐTC gửi các linh mục: Hãy để Chúa Kitô chinh phục anh em

Một năm linh mục để “tin tưởng nhìn về tương lai”

“Niềm tin vào Thầy Chí Thánh cho chúng ta sức mạnh để tin tưởng nhìn về tương lai"

Các linh mục quý mến,

Chúa Kitô trông cậy vào anh em. Theo gương Thánh Cha Sở Ars, anh em hãy để cho Người chinh phục và trong thế giới ngày nay, anh em cũng sẽ là những người mang sứ điệp hy vọng, hoà giải và bình an”. Đức Thánh Cha đã kết luận bức thư gửi cho hơn 400.000 linh mục Công giáo, nhân ngày khai mạc Năm Linh Mục 19.06 tại Đền Thánh Phêrô, sau giờ Kinh Chiều kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu.

THÁNH TÂM CHÚA KITÔ VÀ CHỨC LINH MỤC

Chính Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của Năm Linh Mục với việc nhấn mạnh chiều kích hoàn vũ (công giáo) của nó, vượt qua biên giới hữu hình của Giáo Hội và mối dây kết hợp của chức linh mục với Thánh Tâm Chúa Kitô, bởi vì Ngày Lễ Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Kitô cũng là ngày thế giới cầu cho ơn thánh hoá các linh mục, (do Đức Gioan-Phaolô II thiết lập vào năm 1995). “Năm Linh Mục muốn góp phần vào việc cổ vũ tất cả các linh mục cam kết đổi mới nội tâm để làm cho việc làm chứng cho Phúc Âm của họ trong thế giới ngày nay nên sắc bén và mãnh liệt hơn. Cha Sở Ars vẫn quen nói: Chức linh mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cách diễn tả cảm động nầy thúc đẩy chúng ta nói lên với tâm tình yêu mến và biết ơn đối với hồng ân bao la [Chúa ban] là các linh mục, không chỉ cho Giáo Hội, mà cho cả nhân loại”.

HỒNG ÂN BAO LA và ĐÁP TRẢ QUẢNG ĐẠI

Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính chất bao la của ơn ban và sự đáp trả quảng đại của các linh mục, “những người đang âm thầm từng ngày dâng hy lễ và giới thiệu những lời nói và việc làm của Chúa Kitô cho các tín hữu và cho toàn thế giới, những người đang nỗ lực nên một với Ngài trong tư tưởng, ý muốn, tình cảm và phong cách sống của họ.”

Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn nêu lên “kỷ niệm về cha xứ đầu tiên” mà ngài có dịp sống bên cạnh khi ngài thực thi “thừa tác vụ của một linh mục trẻ”: “Ngài đã để lại cho Cha gương sự tận tụy trọn vẹn cho công việc mục vụ, đến độ đã qua đời khi ngài đang mang của ăn đàng cho một người bị bệnh nặng.”
Đức Thánh Cha cũng gợi lên “vô số những tình huống chịu đau khổ mà các linh mục rơi vào”, “ thỉnh thoảng còn bị bách hại đến hy sinh đổ máu để làm chứng”.

Về những vụ lạm dụng mà báo chí Ý kể ra, Đức Thánh Cha cũng lưu ý sự cao cả của Ơn ban nầy : “Những gì có thể đem lại lợi ích cho Giáo Hội trong những trường hợp như thế, không phải là việc tiết lộ tỉ mỉ những yếu đuối khuyết điểm của các thừa tác viên của Giáo Hội, mà là một ý thức được đổi mới và đầy vui mừng về sự cao cả của hồng ân Thiên Chúa ban cho, được cụ thể hoá trong những gương mặt tốt đẹp của những mục tử quảng đại, của những tu sĩ bừng cháy lửa tình yêu đối với Chúa và với các linh hồn, của những vị vị linh hướng sáng suốt và kiên nhẫn.”

LINH MỤC và GIÁO DÂN

Chính vì điều đó mà Đức Thánh Cha đã chọn Thánh Gioan-Maria Vianney làm gương mẫu khi nói: “Cha Sở họ Ars rất khiêm nhường, nhưng ý thức rất rõ rằng: chức linh mục là một hồng ân bao la Chúa ban cho dân ngài”.

Đức Thánh Cha không vì thế mà quên các giáo dân. Người nhấn mạnh bằng việc trích dẫn Công Đồng Vatican II : “Gương của Ngài [Thánh Cha Sở Ars] thúc đẩy Cha tới việc gợi ra những không gian cộng tác mà ta phải luôn mở rộng hơn cho các giáo dân, cùng với họ, các linh mục hình thành một dân tộc tư tế duy nhất và giữa các giáo dân, vì là linh mục thừa tác, các linh mục có mặt “để hướng dẫn mọi giáo dân hiệp nhất trong tình yêu thương nhau trong tình huynh đệ”

DẠY GIÁO LÝ BẰNG HÀNH ĐỘNG

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sức mạnh của việc nêu gương: “Cha Thánh Vianney đã giảng dạy giáo dân ngài trước hết bằng chứng từ cuộc sống. Theo gương Ngài, giáo dân học cầu nguyện, sẵn sàng dừng lại trước Nhà Tạm để viếng Chúa Giêsu Thánh Thề. Người ta không cần phải nói nhiều để cầu nguyện tốt. Người ta biết rằng Thiên Chúa nhân hậu ở đó, trong Nhà Tạm. Họ trải lòng mình cho Chúa. Họ vui sướng trước Nhan Chúa. Đó mới là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất. Cha khích lệ động viên các giáo dân của Cha: “anh chị em hãy đến rước lễ, hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đến sống bằng Chúa Giêsu, để sống vì Người. Đúng vậy,anh chị em không xứng đáng với Mình Thánh Chúa, nhưng anh chị em cần đến Mình Thánh Chúa”.

Đức Thánh Cha nói thêm : “Việc dạy bổn đạo chầu Thánh Thể và rước lễ có hiệu quả hết sức đặc biệt, khi bổn đạo nhìn Ngài dâng lễ”. Về bí tích giải tội, Đức Thánh Cha lưu ý: “Chúng ta, các linh mục, chúng ta có thể học hỏi từ Thánh Cha Sở Ars không chỉ là một sự tin tưởng không bao giờ cạn nơi bí tích thống hối đến mức thúc đẩy chúng ta tới chỗ đặt nó ở trung tâm mọi ưu tư mục vụ của chúng ta, mà còn là một phương pháp cho đối thoại cứu độ vốn phải được thiết đặt nơi bí tích ấy. Cha Sở Ars có một cách thức khác biệt xử sự với các hối nhân khác nhau. Người nào đến gần toà giải tội để mong nhận được ơn tha thứ của Chúa, đều tìm thấy nơi Cha sự khích lệ tắm mình trong suối nguồn lòng Chúa xót thương.”

NHỮNG LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM

Nói về những lời khuyên Phúc Âm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cha Sở Ars đã biết “sống”những lời khuyên ấy theo “những mô thức thích hợp với điểu kiện linh mục của ngài” : “Đức khó nghèo cùa ngài, quả thật, không phải là sự khó nghèo của một tu sĩ hoặc của một thầy dòng, mà là sự nghèo khó đòi hỏi ở một linh mục (…). Đức khiết tịnh của ngài cũng là sự khiết tịnh đòi hỏi ở một linh mục để thực thi thừa tác vụ của ngài. Người ta có thể nói đó là đức khiết tịnh cần thiết cho người nào thường xuyên đụng đến Thánh Thể và chiêm ngắm Thánh Thể với tất cả nhiệt tâm yêu mến và cùng với lòng sốt sắng ấy, trao ban Thánh Thể cho các tín hữu. Người ta nói về ngài rằng đức khiết tịnh rực sáng trong mắt ngài và các tín hữu thấy được điều đó khi linh mục quay về phía Nhà Tạm với cái nhìn của một người đang yêu. Cũng vậy, đức vâng lời của Thánh Gioan- Maria Vianney hoàn toàn hoá thân trong sự gắn kết với mọi đau khổ xuất phát từ những đòi buộc hằng ngày cùa thùa tác vụ”.

CÁC THỰC TẠI MỚI TRONG GIÁO HỘI

Tập trung vào thừa tác vụ linh mục, thư của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng chú ý tới quan hệ của linh mục với những thực tại mới mẻ trong Giáo Hội. Người viết: “Trong bối cảnh một linh đạo được dưỡng nuôi bằng việc thực hành những lời khuyên phúc âm, Cha muốn nói với các linh mục, trong Năm dành riêng cho họ, lời chào thân ái, lời chào để biết đón nhận mùa xuân mới mà Chúa Thánh Linh gợi lên trong Giáo Hội thời đại chúng ta, nhất là nhờ ở những phong trào thuộc Giáo Hội và những cộng đoàn mới”.

Đức Thánh Cha nói lên sứ vụ rao giảng Phúc Âm bằng việc đề cập đến Năm Thánh Phaolô: “Năm Thánh Phaolô đang kết thúc mời gọi chúng ta tiếp tục suy nghĩ về khuôn mặt của Thánh Tông Đồ Dân Ngoại trong đó một khuôn mẫu linh mục tuyệt vời toàn tâm toàn ý cho thừa tác vụ [nơi Ngài]chiếu rọi vào mắt chúng ta.”

LỄ KỶ NIỆM THÁNH CHA SỞ ARS VÀ LỘ ĐỨC

Đức Thánh Cha cũng gợi ra lễ Kỷ Niệm Lộ Đức và lòng yêu mến của Cha Xứ Ars đối với Mẹ Vô Nhiễm: “Việc cử hành kỷ niệm 150 năm ngày mất của Thánh Gioan-Maria Vianney tiếp ngay sau các lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, mới hoàn tất cách nay ít lâu. Quả thật, cuộc sống của vị linh mục thánh thiện mà chúng ta tưởng nhớ, là một minh hoạ sống động đi trước của những chân lý siêu nhiên vĩ đại được truyền dạy cho thị nhân ở Massabielle [Thánh Nữ Bernadette Soubirous]. Cha có lòng tôn sùng sống động đối với Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, và năm 1836, Cha dâng hiến giáo xứ của Cha cho Đấng Vô Nhiễm Thai. Cha đã vô cùng mừng vui đón nhận với niềm tin việc định tín năm 1854. Cha Thánh luôn nhắc nhờ giáo dân của ngài rằng Chúa Giêsu Kitô, sau khi đã ban cho chúng ta tất cả những gì có thể trao ban, vẫn còn muốn làm cho chúng ta được thừa kế những gì quý giá nhất của Người: Thánh Mẫu của Chúa”.

Đức Thánh Cha kết thúc bức thư bằng việc phó thác Năm Linh Mục cho Đức Trinh Nữ Maria.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top