Tọa đàm tìm hiểu việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận

Tọa đàm tìm hiểu việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận

Tọa đàm tìm hiểu việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận

TỌA ĐÀM
TÌM HIỂU VIỆC MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH
CHO ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE CẤP GIÁO PHẬN

Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết

WGPPT (11.01.2023) – Trong tình hiếu kính, tôn vinh nhân đức trổi vượt và công lao của vị Đại diện Tông tòa tiên khởi Giáo phận Đàng Trong, đấng đồng sáng lập Hội Thừa sai Paris, người cha của Hàng Giáo sĩ Việt Nam, đấng sáng lập Hội dòng và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá; được sự ủy thác của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được Đức Hồng y Tổng giám mục Bangkok ủy quyền, cùng với sự cho phép của Tòa thánh, Giáo phận Phan Thiết sẽ tổ chức Nghi thức Mở án Phong chân phước và Phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de La Motte vào ngày 13/01/2024, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao.

 

Ban Truyền thông Giáo Phận xin gửi đến quý khán thính giả Cuộc Tọa đàm với Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, trước khi mở án Phong chân phước và phong thánh cho ngài.

Nguồn: gpphanthiet.com

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top