Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26 tháng 06 năm 1838

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26 tháng 06 năm 1838

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26 tháng 06 năm 1838

Thánh

Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU

Thầy giảng (1797 - 1838)

Ngày tử đạo: 26 tháng 6

Anh chị em hãy về đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà.

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay.

Sau bốn năm thần học, thầy Chiểu được chn làm thy ging và xin gia nhp dòng Đa Minh. Thầy cộng tác đắc lực với Đức cha Henares - Minh để dạy giáo lý và phục vụ giáo dân.

Thầy quan tâm nhiều đến ơn cứu độ của mọi người. Có lần thầy đã khuyến khích và cầu nguyện cho một người lính trung thành với đức tin Kitô giáo cho đến chết. Hai người cùng cầu nguyện sốt sắng trước khi chia tay. Lần khác, khi nghe người em bị bắt đạo, thầy xin cha Hiển dâng hai thánh lễ để em mình trung thành trong đức tin.

Tháng 05/1838, khi bị binh lính đuổi bắt, Đức cha Henares - Minh và thầy Chiểu nhận được sự che chở của một gia đình ngư phủ ngoại giáo làng Quần Anh. Nhưng chính người ngư phủ này lại đi tố giác với quan trên để lãnh tiền thưởng. Hai vị bị bắt tại Xương Điền ngày 09/06/1838. Hai ngày sau, cả hai bị áp giải về công đường Nam Định.

Sau những lời vỗ về, dụ dỗ, mua chuộc nhưng vẫn không thuyết phục được thầy Chiểu, quan án sai lính trói chân tay vào cọc đánh ba mươi roi tả tơi, rồi xích xiềng chân tay và tống giam vào ngục.

Sau khi đọc án lệnh hành hình, quan hỏi lần sau cùng: chấp nhận đạp ảnh thánh để được khoan hồng hay là chết? Thầy Chiểu bình tĩnh trả lời: “Khi quan lớn nằm nghỉ, quan có bằng lòng cho người con của quan đạp lên mặt không? Phương chi Đức Chúa Trời là Chúa trời đất, mọi người phải kính thờ thì làm sao tôi dám bước qua ảnh của Người.

Ngày 26/06/1838, Đức cha Henares - Minh và thầy Chiểu bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu. Khi thấy nhiều tín hữu đi theo khóc lóc, thầy nói với họ: “Anh chị em về nhà đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về quê thật mà”. Sau khi xưng tội với Đức cha, thầy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con phó thác linh hồn trong tay Ngài”. Giáo dân đã an táng thầy ngay tại pháp trường. Sau thời kỳ cấm đạo, thi hài của ngài được rước về nhà thờ giáo xứ Trung Lễ.

 

Thầy giảng Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu được phong chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Văn phòng HĐGMVN

WHĐ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top