Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thánh hiến của nữ tu dòng nữ tử Bác Aí Thánh Vinh Sơn

Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thánh hiến của nữ tu dòng nữ tử Bác Aí Thánh Vinh Sơn

Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thánh hiến của nữ tu dòng nữ tử Bác Aí Thánh Vinh Sơn
Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thánh hiến của nữ tu Vinh Sơn Liêm Nguyễn Thị Kiều thuộc tỉnh dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã được cử hành vào sáng ngày 4/3/2019 tại Nhà thờ Hoàng Mai. Thánh lễ do Lm Chánh xứ Hoàng Mai, giáo hạt Gò Vấp chủ tế.

     Trong bài giảng lễ, Lm Giuse Đỗ Quang Khang chia sẻ: 50 năm hồng ân thánh hiến là một chặng đường không ngắn. Sr  Vinh Sơn Liêm đã trải qua bao thử thách, chông gai và chỉ nhờ tình yêu Thiên Chúa mới vượt qua được tất cả. Cha giảng lễ xin cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành người đã ban xuống cho Sr  Vinh Sơn Liêm và cầu nguyện cho Sr mãi luôn thực thi thánh ý Chúa .

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top