Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn

Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn

Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn

TGPSG -- Vào lúc 9g, sáng thứ Ba, 21/11/2023, tại nhà thò Gò Mây, linh mục (Lm) Giuse Trần Nam Thắng, Quản hạt giáo hạt Nhân hòa, Giáo phận Vinh chủ tế thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn cho Nữ tu Maria  Nguyễn Thị Lam  Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver - Sài Gòn.

Đồng tế với ngài có Linh mục (Lm) Matthêu Phạm Trần Thanh, Chánh xứ Gò Mây, Lm Giuse Alberto Nguyễn Mai Thành, Tổng Phụ trách Hội Thừa Sai Việt Nam và các Lm khách mời.          

Tham dự thánh lễ có sơ Bề trên và các chị em Dòng Thừa sai Thánh Phêrô Claver thuộc hai cộng đoàn Sài gòn và Long Thành, các tu sĩ nam nữ, gia đình tân khấn sinh và đông đảo khách mời.

Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước đồng tế theo thứ tự như sau hương, Thánh giá nến cao, chị em trong Hội dòng Phêrô Claver, gia đình khấn sinh, khách mời, đoàn đồng tế.

 Sau phần công bố Tin Mừng, là nghi thức xướng danh và thẩm vấn nói lên việc Chúa gọi đích danh mỗi người với một tình thương vô điều kiện.

Sơ Têrêsa Nguyễn Ánh Hồng, Bề trên cộng đoàn đại diện Bề trên Tổng Quyền gọi tên Khấn sinh

Khấn sinh thưa và hứa trung kiên theo Chúa Kitô trong gia đình Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver suốt đời.

Trong bài giảng lễ, Lm Giuse Aberto Nguyễn Mai Thành chia sẻ: Lời Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ nói lên niềm vui của con cái thành Giêrusalem. Các thiếu nữ Sion vui vì có Chúa ở cùng. Lời Chúa mời gọi chúng ta ở trong Chúa. Ai ở trong Chúa, thì Chúa ở trong người ấy. Mẹ Maria được Chúa chọn giữa muôn người phụ nữ, Mẹ được vô nhiễm nguyên tội, Chúa chọn Mẹ, Mẹ được Chúa cưu mang và đến phần của Mẹ, Mẹ cưu mang Ngôi Lời.

Sr Maria rất can đảm, qua nghi lễ tuyên khấn trọn đời hôm nay, để Sơ xác quyết lý trí, ý chí và tự do “tôi sẽ trở thành nô lệ để phục vụ Chúa qua mọi người”. Chúa đã mời gọi Sơ ở trong Ngài và sống theo mẫu gương của Mẹ Maria.

Sau cùng, ngài chúc Sơ hãy sống vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh và làm nô lệ của người nô lệ, để cuộc đời của Sơ kéo người khác đến với Chúa.

Sau bài giảng, Lm chủ tế thẩm vấn  Khấn sinh về các việc:

  • Sẵn sàng dâng mình cho Chúa và thực thi Đức ái hoàn hảo theo Quy tắc và Hiến Pháp của nhà dòng
  • Kết hợp mật thiết hơn với Chúa bằng một danh hiệu mới và đặc biệt bằng lời khấn trọn đời không.                       
  • Sống khó nghèo và vâng phục
  • Tha thiết sống theo Phúc Âm, tuân giữ Luật Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver để đạt tới đức ái hoàn hảo đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.  
  • Quảng đại hiến dâng cả đời mình để phục vụ dân Chúa với ơn Chúa Thánh Thần.

  Sau mỗi câu chất vấn, Khấn sinh: “Thưa con muốn.”

Lm chủ tế đọc lời nguyện

Tiếp đến Sơ Maria đọc lời tuyên khấn: Để vinh danh Thiên Chúa, trong ước muốn kiên vững hiến thân mật thiết với Ngài hơn, và theo sát Đức Kitô hơn trong cuộc đời con, trước mặt chị em và trong tay chị Têrêsa Nguyễn Ánh Hồng đại diện Bề trên Tổng quyền. Con Maria Nguyễn Thị Lam tuyên Khấn sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trọn đời theo Hiến Chương Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver.  Con tận tình phó thác đời sống con cho gia đình này, để với ơn Chúa Thánh Thần, sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria của Thánh Phêrô Claver và chân phước Maria Têrêsa, con có thể đạt tới Đức ái hoàn hảo trong việc phụng sự Thiên Chúa và Giáo Hội để mang lại lợi ích cho công cuộc truyền giáo Amen và ký tên vào bản khấn trước sự chứng kiến của cộng đoàn.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Sơ đại diện cảm ơn đến Lm Quản Hạt, Lm Giuse Alberto, Lm Matthêu, quý cha đồng tế, bà cố và gia đình, các tu sĩ nam nữ, ân nhân và quý khách.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g trong niềm vui, sau đó chụp hình lưu niệm.   

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top