Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và Thánh Têrêsa Chúa Giêsu năm 2022

Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và Thánh Têrêsa Chúa Giêsu năm 2022

Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và Thánh Têrêsa Chúa Giêsu năm 2022

NGUYỆN ĐƯỜNG ĐAN VIỆN CÁT MINH
33 Tôn Đức Thắng - Q.1, TP.HCM

1 tháng 10 năm 2022
THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

SÁNG

5g      Thánh lễ
          Lm. Giuse Bùi Công Trác
          Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

7g      Thánh lễ
          Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
          Tổng Đại diện TGP Sài Gòn

9g30  Thánh lễ - Dòng Ba Cát Minh
          Lm. Felix Nguyễn Văn Thiện

CHIỀU

14g30 Thánh lễ
          Lm. Vinh Sơn Phạm Văn Mầm
          Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam

17g30 Thánh lễ
          Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ
          Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

15 tháng 10 năm 2022
MẸ THÁNH TÊRÊSA CHÚA GIÊSU

SÁNG

5g      Thánh lễ
          Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh (CSSR)

7g      Thánh lễ

          ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên
          Tổng Giám mục TGP Hà Nội

9g30  Thánh lễ - Dòng Ba Cát Minh
          Lm. Felix Nguyễn Văn Thiện

CHIỀU

17g30 Thánh lễ
          ĐGM. Cosma Hoàng Văn Đạt
          Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

* Lưu ý: các Thánh lễ trong 2 ngày này được cử hành tại Nguyện đường cổng Chu Mạnh Trinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top