Sư huynh Pierre Thái Sơn Minh qua đời ngày 31.01.2020, Thánh lễ an táng 9g thứ Ba 04.02.2020

Sư huynh Pierre Thái Sơn Minh qua đời ngày 31.01.2020, Thánh lễ an táng 9g thứ Ba 04.02.2020

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top