Sự hiện diện đầy sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa

Sự hiện diện đầy sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa

Sự hiện diện đầy sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa

Suy tư ngày 14-7-2022 (Hiệp hội Henri Nouwen)

TGPSG / HenriNouwen -- Mọi hành động của Kitô hữu - cho dù là thăm người bệnh, cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách rưới có quần áo, hay làm việc để mang lại công lý hòa bình - tất cả đều là biểu hiện của tình đoàn kết nhân loại được bày tỏ cho chúng ta trong nhà của Thiên Chúa.

Đó không phải là một nỗ lực đầy lo âu của con người nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, mà là sự diễn tả đầy tin tưởng về sự thật này: trong trong Đức Kitô, sự chết, sự dữ và sự hủy diệt đã bị đánh bại.

Đó không phải là một nỗ lực đầy lo sợ mong khôi phục một trật tự bị phá vỡ, mà là một xác nhận đầy hân hoan rằng trong Đức Kitô, mọi trật tự đã được phục hồi.

Đây không phải là một nỗ lực căng thẳng mong gắn kết những người bị chia rẽ lại với nhau, mà là cử hành một sự hiệp nhất đã được thiết lập.

Đây không phải là việc của một nhà hoạt động đang tìm cách chữa lành, phục hồi, cứu chuộc và tái tạo. Qua hành động của mình, những người hoạt động trong nhà của Thiên Chúa chỉ ra cho mọi người nhận thấy sự hiện diện của Chúa đầy sức mạnh chữa lành, phục hồi, cứu chuộc và tái tạo.

Lời Chúa: Cv 3,6

Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!"

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top