Phân nửa dân Hàn Quốc tin có Thiên Chúa

Phân nửa dân Hàn Quốc tin có Thiên Chúa

Hơn nửa số dân Hàn Quốc tin có Thiên Chúa, theo một cuộc khảo sát gần đây.

Gallup Korea, một công ty nghiên cứu tư nhân tổ chức khảo sát từ ngày 5/12-5/1 tìm hiểu nhận thức của người dân Hàn Quốc về triết học sự sống, gia đình, đạo đức, tôn giáo và xã hội. Công ty thu thập ý kiến của 1.503 người tham gia khảo sát tuổi từ 19 trở lên trên toàn quốc.

Theo báo cáo khảo sát phát hành hôm 17-1, 53% số người tham gia khảo sát tin “có Thiên Chúa hiện hữu”, 36% tin “không có Thiên Chúa” và 11% không trả lời.

Ngoài ra, 53% người trả lời trong cuộc khảo sát nói họ tin “có chân lý tuyệt đối.”

Gallup Korea nói một số người Hàn Quốc có khuynh hướng sùng đạo mặc dù họ không thuộc tôn giáo nào cả.

Trong số 44% người tham gia trả lời khảo sát khẳng định không theo tôn giáo nào cả, có 32% nói họ tin “có Thiên Chúa” và 39% tin “có chân lý tuyệt đối.”

Cuộc khảo sát còn cho thấy người ta hiểu từ “triết học” khác nhau. 21% nói từ này liên quan đến “bói toán” trong khi 40% nói họ liên tưởng từ này với những người mộ đạo.

Theo báo cáo khảo sát, có 62% người Phật giáo, 37% Công giáo và 28% Tin lành từng đi xem bói.

Nhiều người Hàn Quốc lẫn lộn triết học với bói toán, Hwang Kyung-sig, giáo sư triết học tại Đại học Quốc gia Seoul nói trong báo cáo khảo sát.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top