Những bổ nhiệm ngoại giao cuối cùng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Những bổ nhiệm ngoại giao cuối cùng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

WHĐ (23.02.2013) – Ngày 22-02-2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Ettore Balestrero (47 tuổi), Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia. Đức ông từng là Trưởng Phái đoàn Tòa Thánh tại các vòng đàm phán với Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam. Cùng với việc bổ nhiệm này, vị Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia cũng được nâng lên hàng Tổng giám mục, hiệu tòa Vittoriana.

Đồng thời ĐTC cũng đã bổ nhiệm Đức ông Antonio Camilleri (48 tuổi), hiện là cố vấn Sứ thần Tòa Thánh tại Ouganda và Cuba, làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh.

Một bổ nhiệm khác được dư luận quốc tế chú ý, là Đức ông Michael Banach (Hoa Kỳ) được ĐTC nâng lên hàng Sứ thần Tòa Thánh. Với việc bổ nhiệm này, ĐTC nâng quan hệ ngoại giao, từ cấp Đại diện thường trực lên hàng Sứ thần, đối với Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, và Ủy ban Trù bị Tổ chức Hiệp ước cấm các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Tổ chức Liên hiệp quốc về phát triển công nghệ và Cơ quan Liên hiệp quốc tại Vienna (Áo).

(Theo VIS, 22-02-2013)

(Nguồn: WHĐ)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top