Không thể xưng tội qua iPhone

Không thể xưng tội qua iPhone

VATICAN. Hôm 9-2-2011, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Cha Lombardi nhắc nhở rằng không thể xưng tội qua điện thoại di động iPhone.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, cha Lombardi nói: ”Cần hiểu rõ rằng bí tích giải tội nhất thiết đòi phải có quan hệ đối thoại đích thân giữa hối nhân và cha giải tội, cũng như sự xá giải từ phía cha giải tội hiện diện.

”Điều này không thể thay thế bằng bất kỳ phương tiện tin học nào. Cần nhấn mạnh điều này để tránh những ngộ nhận. Không thể nói về việc xưng tội qua điện thoại di động iPhone bằng bất cứ cách nào”.

Tuy nhiên, Cha Lombardi nói thêm rằng: ”Trong một thế giới có nhiều người dùng các phương tiện tin học để đọc và suy tư, ví dụ như những văn bản để cầu nguyện, chúng ta không thể loại trừ sự kiện có những người, khi suy tư để chuẩn bị xưng tội, họ dùng các phương tiện kỹ thuật số, giống như trong quá khứ có những người dùng những văn bản và những câu hỏi viết trên giấy, để giúp xét mình. Trong trường hợp này, đó là một trợ giúp mục vụ bằng kỹ thuật số mà một số người có thể thấy là hữu ích, tuy biết rằng điều này không phải là một sự thay thế bí tích giải tội. Dĩ nhiên điều quan trọng là phải có một sự hữu ích thực sự về mục vụ chứ không phải chỉ là một sự kinh doanh được nuôi dưỡng bằng một thực tại tôn giáo và tinh thần quan trọng như một bí tích”.

Hôm 9-2-2011, đài BBC loan tin trong tuần lễ trước đó, người ta bắt đầu bán ứng dụng ”Confession: a Roman Catholic App” dành cho iTunes: người sử dụng chỉ cần trả khoảng 1,99 USD (1,59 Euro) để chuẩn bị xưng tội. Thảo chương (phần mềm) này cho đến nay chỉ có bằng tiếng Anh. Đài còn cho biết thảo chương được Đức Cha Kevin Rhoades, GM giáo phận Fort Wayne, bang Indiana, xác nhận sự an toàn về giáo luật với hãng chế tạo Little iApps ở Mỹ. Tờ quảng cáo cho biết thảo chương này giúp đỡ những người chuẩn bị xưng tội xét mình dựa theo danh sách các thứ tội (SD 9-2-2011)

Dự án thay đổi thẩm quyền cứu xét hôn phối thành sự nhưng chưa hoàn hợp

Trả lời một câu hỏi khác của giới báo chí, LM Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng từ lâu Tòa Thánh đang cứu xét dự án ban hành một Tự Sắc của ĐTC để chuyển giao thẩm quyền kỹ thuật-pháp lý từ Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích sang Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, ví dụ việc chuẩn chước các hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng đôi vợ chồng chưa hoàn hợp (ratum non consumatum).

Cha Lombardi bác bỏ quan niệm cho rằng sự chuyển giao thẩm quyền như thế là nhắm kiểm soát và thu hẹp thẩm quyền của Bộ Phụng tự. Cơ quan này có chức năng thực thi sự canh tân phụng vụ như Công đồng chung 2 đã muốn”.

Theo giáo luật (1697-1706), Bí tích hôn nhân có tính chất bất khả phân ly, nhưng khi có lý do chính đáng, ĐTC có thể miễn chuẩn hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp. Trong tiến trình này, Đức GM sở tại điều tra trước khi gửi hồ sơ về Bộ Phụng tự và kỷ luật để cứu xét, rồi đệ lên ĐTC để ngài quyết định. Từ lâu Tòa Thánh nghiên cứu dự án chuyển thẩm quyền cứu xét các hôn phối này về mặt chuyên môn và pháp luật từ Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích sang Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, cũng là cơ quan cứu xét từ cấp hai trở lên các đơn xin tuyên bố xác nhận hôn nhân vô hiệu.

Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích hiện do ĐHY Antonio Canizares Llovera người Tây ban nha làm Tổng trưởng. Cho đến nay, mỗi năm Bộ này cứu xét khoảng 500 đơn xin miễn chuẩn hôn phối kết ước thành nhưng chưa sống chung. Nhiều đơn thuộc loại này đến từ Á châu nơi thường có những cuộc hôn nhân với những trẻ vị thành niên được cha mẹ thu xếp. (SD 9-2-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top