Khám phá điều thiết yếu: Củng cố hôn nhân trong thời covid-19 

Khám phá điều thiết yếu: Củng cố hôn nhân trong thời covid-19 

Khám phá điều thiết yếu: Củng cố hôn nhân trong thời covid-19 

Mary Rose và Ryan Verret

WGPSG / CNA -- Nhiều giáo xứ Công giáo đã đóng cửa trong suốt đại dịch, nhưng công tác mục vụ đổi mới tình yêu hôn nhân gia đình đang tìm cách tái mở cửa “giáo hội tại gia”, tức là gia đình, trong thời gian phong tỏa. 

Mary Rose Verret - người đồng sáng lập nhóm mục vụ dự bị hôn nhân “Chứng Nhân Tình Yêu” (“Witness to Love” marriage prep ministry) và những đêm gặp gỡ canh tân hôn nhân “Hãy Là Ánh Sáng” (“Be Light” marriage renewal date night series) - nói: “Cánh cửa của nhiều giáo xứ đang bị đóng, hoặc đã bị đóng, và những cánh cửa dành cho những giáo hội tại gia lại được mở ra.” 

Verret và chồng là Ryan đang tổ chức các ‘đêm gặp gỡ trực tuyến’ cho các cặp vợ chồng trong suốt đại dịch covid-19 để củng cố tình yêu hôn nhân và kết nối các gia đình với giáo xứ của họ để họ có thể tạo thêm nhiều nhà truyền giáo hơn nữa cho giáo hội. 

Sự phát triển của đại dịch buộc phải đóng cửa vô số doanh nghiệp và không gian công cộng trên toàn thế giới, khiến nhiều cặp vợ chồng phải sống và làm việc tại nhà trong chế độ cách ly. Cặp vợ chồng Verrets, sáng lập nhóm mục vụ dư bị hôn nhân “Chứng Nhân Tình Yêu”, đã tận mắt nhìn thấy một nhu cầu mới, khi các cặp vợ chồng nói với họ về những khó khăn hoặc những vấn đề hôn nhân của bạn bè họ khi họ bị buộc phải ở nhà. 

Ông Ryan nói với CNA: Việc phong tỏa hiện tại đã diễn ra như một “máy tạo gia tốc quan hệ” khi các cặp vợ chồng phải đối mặt với những xung đột hay căng thẳng ở nhà mà không có nơi nào để đi. 

“Những trải nghiệm về Covid-19 gần như là một sự tái khám phá những gì là thiết yếu của cuộc sống, mà trung tâm là các mối quan hệ”, ông nói. 

Khi đã thực hiện những ‘đêm gặp gỡ canh tân hôn nhân’, một phần của tiến trình 5 bước có giá trị như 5 năm, cặp vợ chồng Verrets đã nhận thấy đại dịch là cơ hội để giúp đỡ các cặp vợ chồng khác, họ đã ra mắt chương trình trực tuyến gặp gỡ canh tân hôn nhân “Hãy Là Ánh Sáng” của họ trên khắp đất nước trong thời gian cách ly tại nhà. 

Ban đầu, hai vợ chồng Verrets đã lên kế hoạch cho một đêm gặp gỡ trực tuyến dành cho các cặp vợ chồng trong nhóm mục vụ “Chứng Nhân Tình Yêu”. Tuy nhiên, khi thấy nhu cầu rộng rãi bên ngoài cộng đồng này, họ đã quyết định mở ‘đêm gặp gỡ’ miễn phí cho mọi người. 

Từ 26 đến 30/4, chương trình “Hãy Là Ánh Sáng” được ra mắt như là một “thử nghiêm” để đo lường nhu cầu; cặp vợ chồng Verrets sẽ sớm tái ra mắt chương trình của họ như một nỗ lực cộng tác với nhiều giáo xứ và giáo phận hơn trước đây. 

Chỉ trong vài giờ sau khi chương trình được cung cấp trực tuyến, gần 1.500 người từ 9 quốc gia đã đăng ký. Các giáo phận và giáo xứ cũng đã yêu cầu tổ chức các buổi gặp gỡ của riêng họ với chương trình của Verrets, nói rằng họ muốn điều chỉnh các sự kiện trực tuyến thích hợp với địa phương. 

Mary Rose nói: “Theo tôi, một trong những điều thú vị nhất, đó là các giáo xứ và các giáo phận đã có quyền sở hữu riêng trong đêm gặp gỡ này.” 

Họ cung cấp cho các giáo xứ và giáo phận cách kết nối và duy trì sự kết nối này một cách cụ thể với giáo dân trong thời gian cách ly. Nhiều giáo xứ, đặc biệt là các giáo xứ ở những khu vực có thu nhập thấp hoặc ở vùng nông thôn, trên thực tế đã bị tách lìa khỏi giáo dân trong đại dịch, và các cặp vợ chồng đang cảm thấy bị cách ly khỏi cộng đồng rộng lớn của mình. 

Mỗi đêm gặp gỡ sẽ có 12 đến 14 phút xem video, tiếp theo là 3 câu hỏi thảo luận và sau đó là 1 đến 2 câu hỏi để các cặp đôi thảo luận trong các nhóm nhỏ. 

Mary Rose nói: “Đó quả thật là một phương thế làm cho cộng đồng và hôn nhân vững mạnh hơn.” 

Vợ chồng Verrets nói với CNA: “Khi nhiều nhà thờ trên khắp đất nước bị đóng cửa, điều thiết yếu là các gia đình Công giáo ở nhà phải tái khám phá tầm quan trọng của ‘giáo hội tại gia’.” 

Ông Ryan nói: “Bàn Thánh trong nhà thờ không có ý nghĩa gì đối với các gia đình nếu họ không thực sự có trải nghiệm tại bàn bếp của họ”.

Và các cuộc gặp gỡ “Hãy Là Ánh Sáng” là nhằm giúp các gia đình tái khám phá ơn gọi rửa tội của họ. 

Mary Rose nói: “Chúng tôi phải giúp các cặp hôn phối hiểu rằng họ là ánh sáng thu hút mọi người trở lại. Rao giảng Tin Mừng là công việc không chỉ của linh mục hay phó tế.” 

Vợ chồng Verets nói: Các điều kiện hiện tại cung cấp một cơ hội có thời hạn cho các cặp vợ chồng và giáo xứ kết nối và hình thành mối liên kết sâu sắc hơn với nhau. Khi việc cách ly được bãi bỏ và xã hội được mở cửa trở lại, người ta sẽ tập trung vào nhiều hoạt động khác và sự phát huy đặc thù này sẽ khép lại. 

Ryan nói: “Nếu các giáo xứ không nắm bắt cơ hội để phát huy, sẽ đến một thời điểm ‘căng vỡ’. Mọi người sẽ ngắt kết nối vĩnh viễn.” 

Tiến trình 5 bước của chương trình “Hãy Là Ánh Sáng” sẽ được phát hành lại, bắt đầu vào tháng Sáu, với một đêm gặp gỡ mới - được phát hành mỗi tháng, kéo dài trong 5 tháng. 

Năm bước đó là: “thuộc về, tin tưởng, trở nên, mối phúc và ánh sáng”. Ryan giải thích: Cac bước này bao gồm các tài liệu dành cho 5 năm, khi các cặp vợ chồng, theo thống kê, dễ ly dị trong 5 năm đầu tiên của hôn nhân. 

Mỗi bước sẽ cung cấp cho các cặp vợ chồng những khả năng xây dựng, hy vọng củng cố mối quan hệ của họ đến mức họ có thể phục vụ như ánh sáng cho các cặp vợ chồng khác. 

Ryan giải thích: Quá trình bắt đầu với chủ đề “thuộc về”, vì những cặp vợ chồng muốn rời bỏ lối sống trần tục, trước tiên cần phải “thuộc về” cộng đồng. Rồi các cặp vợ chồng nhận được giáo lý đào tạo, giúp họ “tin tưởng”, dẫn dắt họ đến trải nghiệm của hoán cải (“trở nên”), khi họ học cách sống theo Bài giảng trên núi (“mối phúc”), và thấy mình là những nhà truyền giáo (“ánh sáng"). 

Mary Rose nói: “Cách tốt nhất để tiến bộ trong quá trình này là thực hiện cùng với các cặp vợ chồng khác. Chính trong cộng đồng, và trong các mối liên kết mà chúng ta phát triển.”

Matt Hadro (CNA) / Thu Phượng chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top