Giới trẻ Myanmar học hỏi kỹ năng lãnh đạo

Giới trẻ Myanmar học hỏi kỹ năng lãnh đạo

Giới trẻ đến từ các Giáo hội Myanmar khác nhau vừa hoàn tất một chương trình gần đây vốn được các nhà tổ chức hy vọng sẽ cung cấp cho họ các kỹ năng lãnh đạo và giúp họ đẩy mạnh đại kết.

35 Kitô hữu trẻ đã tham dự chương trình Kỹ năng Lãnh đạo Giới trẻ Đại kết Quốc gia thứ 15 tại Yangon từ ngày 19-25/7, do Hội đồng các Giáo hội Myanmar (MCC) tổ chức.

Trong số các chủ đề được thảo luận trong chương trình có giá trị đạo đức, giáo dục, giới trẻ và tính dục.

Aung Zaw Hteik, thư ký Ban Giới trẻ của MCC, nói: “Giới trẻ chúng ta ít tự tin và tinh thần cộng đồng thấp. Chúng tôi rất mong các lãnh đạo tương lai cải thiện năng lực và tìm hiểu về tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.”

“Các lãnh đạo giới trẻ Kitô hữu chúng ta cần thay đổi, cải thiện kiến thức và tiếp thu các ý tưởng mới” – Maran Hkum San, lãnh đạo giới trẻ của Hội nghị Baptist Myanmar, nói.

Các tham dự viên tán thành ý kiến trên.

Cô Hni Thet nói: “Qua nhận thấy những điều đang xảy ra trên thế giới hiện nay, đã đến lúc chúng ta chung tay cải thiện xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân.”

Một tham dự viên khác nói anh tham gia chương trình để tìm hiểu về công việc của các Giáo hội khác.

“Tôi muốn tìm hiểu thêm về … những việc các bạn trẻ Kitô hữu khác đang làm để cải thiện sứ vụ của họ. Tôi sẽ dùng kiến thức đó để cải thiện các hoạt động của Giáo hội tôi” – Philip Hpone Kyaw Lin, tín đồ Anh giáo, nói.

Với các kỹ năng và kiến thức tiếp thu được, các tham dự viên được mong phục vụ không chỉ Giáo hội mà còn xã hội, theo Kaythi Min Din, một nhà đào tạo trong chương trình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top