Giáo xứ Tân Đông: Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Vĩnh khấn

Giáo xứ Tân Đông: Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Vĩnh khấn

Giáo xứ Tân Đông: Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Vĩnh khấn

WGPSG -- “Sống khiết tịnh, vâng phục, khó nghèo và hết lòng phục vụ vô vị lợi cho người nghèo nhất trong những người nghèo”...

Đó là linh đạo của Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô mà các chị em vĩnh khấn hôm nay đã sống. Nhờ hồng ân Chúa, vào lúc 9g00 ngày 15/06/2020, Nhà dòng đã tổ chức thánh lễ tạ ơn và nghi thức Vĩnh Khấn cho 10 chị em. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (ĐTGM Giuse), TGP Sài Gòn chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - hạt trưởng hạt Hóc Môn, Lm Phêrô Phan Khắc Triển - chánh xứ Tân Đông và gần 50 linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Hiệp dâng thánh lễ ngoài các chị em trong dòng còn có sự hiện diện của các ông bà cố, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn giáo xứ Tân Đông.

Mở đầu Thánh lễ, ĐTGM Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương chọn các sơ trở thành những cánh tay nối dài, đem Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những người cùng cực và nghèo khổ.

Trong bài giảng lễ, ĐTGM Giuse chia sẻ: "Để tiếp nối công cuộc cứu độ, Chúa cần có những cánh tay nối dài, chị em tuyên khấn hôm nay đã tự nguyện lựa chọn đi theo con đường đó, con đường phục vụ tha nhân. Chúc mừng các chị em. Chị em hãy luôn trông cậy vào Chúa để trung tín với ơn gọi".

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức tuyên khấn. Nghi thức gồm 3 phần:

- Tuyển chọn và thẩm vấn: Sơ giáo giới thiệu danh sách 10 ứng sinh xin tuyên khấn. Sau đó, ĐTGM Giuse đã thẩm vấn để các ứng sinh nói lên niềm tin và ý nguyện phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa. Tiếp theo, cộng đoàn phụng vụ hát Kinh Cầu Các Thánh để cầu nguyện cho các ứng sinh.

- Tuyên khấn: Nghi thức chính yếu gồm Lời Tuyên khấn và Lời nguyện của chủ tế. Trước mặt Đấng Bản quyền và trong tay sơ Tổng phụ trách Marie Francoise Hà Thị Thanh Tịnh, các chị lần lượt tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục và hết lòng phục vụ vô vị lợi cho người nghèo nhất trong những người nghèo”, theo linh đạo của Mẹ Têrêsa Calcutta.

- Lời nguyện thánh hiến: Các ứng sinh cùng đọc chung lời nguyện thánh hóa bản thân. Sau đó, ĐTGM Giuse long trọng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và xin Thiên Chúa thánh hiến các khấn sinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng phụ trách chia sẻ những sứ mạng mà hội dòng đã và đang thực hiện. Đồng thời, chị ngỏ lời cảm ơn ĐTGM Giuse, các linh mục, các tu sĩ, ông bà cố và cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Tạ ơn Chúa và xin Chúa cho các nữ tu vĩnh khấn hôm nay được luôn trung tín trong ơn gọi của mình.

Danh sách 10 ứng sinh vĩnh khấn:

1/M. Gioan Nguyễn Thị Hoa

2/M. Anna Vũ Thị Hiền

3/M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Huế

4/M. Têrêsa Nguyễn Thị Hữu

5/M. Mađalêna Nguyễn Thị Thu Lý

6/M. Gioan Baotixita Hoàng Thị Thu Thảo

7/M. Magarita Nguyễn Thị Thắm

8/M. Antôn Nguyễn Thị Thân.

9/M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Tốt

10/M. Phanxicô Assisi Nguyễn Thị Xoan

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top