Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Mừng kính Thánh sử Luca 2022

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Mừng kính Thánh sử Luca 2022

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Mừng kính Thánh sử Luca 2022

TGPSG -- “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” - Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Văn Thanh đã nhấn mạnh trong Thánh lễ mừng kính Thánh sử Luca, tác giả sách Tin Mừng thứ 3, cũng là bổn mạng của giáo khu Luca.

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 18g ngày 18-10-2022, do Lm Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh chủ tế. Lm phụ tá Maximilian Maria Kolbe Hoàng Minh Dân, CRM. đã đồng tế, cùng với sự tham dự sốt sắng của đông đảo giáo dân.

Mở đầu thánh lễ, Lm Chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn nhớ đến Thánh Luca là người viết Tin Mừng và diễn đạt các sự kiện rất trau chuốt tỉ mỉ.

Trong bài giảng lễ, Lm Chánh xứ chia sẻ cho cộng đoàn dân Chúa biết thêm về tiểu sử và cách viết sách của Thánh Sử Luca. Tin Mừng của Ngài là Tin Mừng cho những người bị áp bức. Qua đó, Lm Chánh xứ đặc biệt cám ơn Ban điều hành giáo khu Luca đã luôn cộng tác trong những công việc chung của giáo xứ.

Cuối Thánh lễ, hai linh mục đồng tế gửi lời chúc đến cộng đoàn dân Chúa và chúc mừng những ai nhận Thánh sử Luca làm quan thầy, cảm ơn và chúc mừng cách riêng đến giáo dân thuộc giáo khu Luca nhân ngày bổn mạng.

Thánh lễ khép lại lúc 19g trong tâm tình tạ ơn và hân hoan của cộng đoàn dân tham dự.


Giuse Nguyễn Hoàng Ân (TGPSG)

Top