Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại Hội các Hội Giáo Hoàng truyền giáo

Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại Hội các Hội Giáo Hoàng truyền giáo

VATICAN. Sáng 21-5-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 160 vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo vừa kết thúc Đại hội thường niên sau 4 ngày tiến hành tại Roma. Ngài nêu bật hai đặc tính của các nhà truyền giáo cần phải có là sẵn sàng chấp nhận đau khổ và kết hiệp với Chúa Kitô.

ĐTC nói: ”Sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại đòi Giáo Hội và các nhà truyền giáo phải chấp nhận những hậu quả sứ vụ của mình, đó là tinh thần thanh bần theo Tin Mừng giúp họ tự do rao giảng Tin Mừng một cách can đảm và chân thành; tinh thần bất bạo động, nhờ đó các vị dùng điều thiện để đáp lại sự ác (Mt 5,38-42); sẵn sàng hiến mạng sống mình vì danh Chúa Kitô và lòng yêu thương tha nhân”.

ĐTC nhắc đến tấm gương của Thánh Phaolô Tông Đồ chứng tỏ tính chất chân thực trong sứ mạng tông đồ của Người bằng những cuộc bách hại, các thương tích và cực hành đã chịu (2 Cr 6-7). Cũng vậy sự bách hại là bằng chứng cho thấy đặc tính chân thực của sứ mạng tông đồ của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là nhớ rằng Tin Mừng chỉ thể hiện cụ thể trong lương tâm và tâm hồn con người và lan rộng trong lịch sử nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh và Giáo Hội cũng như các thừa sai được Chúa ban cho khả năng thích hợp để chu toàn sứ mạng đã được ủy thác” (GPII, Dominum et vivificantem, 64).

ĐTC cũng nhấn mạnh chiều kích thứ hai, đó là ”Việc rao giảng Tin Mừng cần những tín hữu Kitô giơ cao hai tay hướng về Thiên Chúa như một cử chỉ cầu nguyện, các tín hữu Kitô được thúc đẩy nhờ ý thức rằng sự hoán cải của thế giới về cùng Chúa Kitô không phải do chúng ta tạo ra, nhưng được ban cho chúng ta. Năm Linh Mục giúp chúng ta ý thức thêm rằng công trình truyền giáo ngày càng đòi hỏi một sự kết hiệp sâu xa hơn với Đấng đã được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ mọi người; đòi phải chia sẻ lối sống mới đã được Chúa Giêsu đề ra và được các Tông đồ đón nhận làm của mình” (Dv với Đại hội Bộ giáo sĩ, 16-3-2009).

Có 4 Hội Giáo Hoàng truyền giáo thuộc Bộ truyền giáo là: Hội truyền bá đức tin, Hội Thánh Phêrô Tông đồ, Hội Nhi đồng truyền giáo và Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo. 3 Hội đầu đầu có những hoạt động lạc quyên để tài trợ các hoạt động truyền giáo và mục vụ, huấn luyện chủng sinh và tu sinh, riêng hội thứ tư có nhiệm vụ động viên tinh thần của giáo sĩ và tu sĩ. Hàng năm các vị Giám đốc toàn quốc các 4 loại Hội này về Roma nhóm họp trong đó có phần quyết định về các khoản tài trợ cho các xứ truyền giáo. Chủ tịch chung của 4 Hội là Đức TGM Piergiuseppe Vacchelli, Đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top