Đức Thánh Cha giải thích sự thánh thiện

Đức Thánh Cha giải thích sự thánh thiện

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung 25 ngàn tín hữu hành hương sáng ngày 13-4-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã kết thúc loạt bài giáo lý về các thánh và giải thích về ý nghĩa sự thánh thiện nói chung.

Trong số các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhóm đông nhất là 2 ngàn tín hữu tháp tùng các nữ tu dòng Nữ tỳ Đức Maria ở thành Pistoia Italia về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập dòng. Ngoài ra trong các nhóm nói tiếng Pháp có 45 nữ tu dòng thánh Phaolô thành Chartres đến từ nhiều quốc gia, trong đó có hàng chục chị người Việt Nam, đang tham dự khóa bồi dưỡng 4 tuần lễ tại nhà mẹ của dòng ở Roma.
Mở đầu buổi tiếp kiến, ĐTC và mọi người đã nghe đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma, bắt đầu bằng câu “Mọi sự đều cộng tác để mưu ích cho những người yêu mến Chúa”.

Trong bài huấn dụ tiếp đó, ĐTC đã kết thúc loạt bài trình bày tiểu sự và đạo lý của một số vị thánh nổi bật của Giáo Hội, và ngài trình bày ý nghĩa sự thánh thiện. Bằng tiếng Đức, ngài nói:

Anh chị em thân mến,

Trong các bài giáo lý 2 năm qua, các vị đại thánh nam nữ đã tháp tùng chúng ta. Để kết thúc loạt bài này, hôm nay tôi muốn trình bày với anh chị em một vài tư tưởng về sự thánh thiện nói chung. Thánh thiện có nghĩa là gì và ai được kêu gọi nên thánh? Phải chăng sự thánh thiện chỉ dành cho một số ít người mà thôi? Thánh Phaolô nói về một đại kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta: “Vì trong Đức Kitô Thiên Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta sống thánh thiện không tỳ ố trước Thiên Chúa” (Ep. 1,4). Thành ngữ “trong Đức Kitô” thường được thánh Phaolô lập đi lập lại nhắc nhở chúng ta rằng toàn thể cuộc sống, chúng ta phải phải hướng về mẫu gương là Chúa Kitô. Sự thánh thiện hệ tại sống như Chúa Kitô, diễn tả lối cư xử, tư tưởng và hành động của Chúa trong đời sống chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thi hành được điều đó? Thưa: một cách rất đơn giản, chúng ta thi hành điều ấy bằng cách mến Chúa và yêu người. Tình yêu này luôn được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Sau cùng đoàn ngũ đông đảo các thánh chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể tiến bước trên con đường tuyệt vời theo Chúa Kitô, mặc dù bao nhiêu yếu đuối và giới hạn.

Trên đây là nội dung cô đọng của bài giáo lý, được ĐTC trình bày bằng một số sinh ngữ sau khi tên phái đoàn các phái đoàn hành hương được giới thiệu lên ĐTC. Trước đó, trong bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, ĐTC giải thích thêm rằng trong Đức Kitô, Thiên Chúa hằng sống trở nên gần gũi, hữu hình, có thể nghe thấy và động chạm được để mỗi người chúng ta có thể kín múc từ sự sung mãn ơn thánh và chân lý của Người (Ga 1,14-16). Vì thế, trọn cuộc sống Kitô có một luật tối cao duy nhất, đó là điều được thánh Phaolô diễn tả trong cộng thức mà Ngài thường lập lại trong tất cả các thư của Ngài: “trong Chúa Giêsu Kitô”. Sự thánh thiện, sự sung mãn của đời sống Kitô không hệ tại thực hiện những việc ngoại thường, nhưng là kết hiệp với Chúa Kitô, sống các mầu nhiệm của Chúa..”.

ĐTC nói thêm rằng: Có một câu hỏi nữa: làm sao chúng ta có thể tiến bước trên con đường thánh thiện, đáp lại tiếng Chúa gọi nên thánh? Tôi có thể thực hiện với sức mạnh riêng hay không? Câu trả lời thật là rõ ràng: Một đời sống thánh thiện chủ yếu không phải là kết quả cố gắng riêng và hoạt động của chúng ta nhưng chính Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh (Is 6,3) làm cho chúng ta nên thánh, chính hoạt động của Chúa Thánh Linh Đấng gọi chúng ta từ nội tâm, chính sự sống của Chúa Kitô Phục Sinh được thông ban cho chúng ta, biến đổi chúng ta. Nói theo Công đồng chung Vatican 2: “Các môn đệ Chúa Kitô, được Thiên Chúa kêu gọi không phải theo công việc của họ, nhưng theo ý định ơn thánh của Chúa và được trở nên công chính trong Chúa Giêsu, trong phép rửa của đức tin, họ thực sự trở thành con Thiên Chúa và đồng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, vì thế họ thực sự là thánh. Bởi thế, họ phải duy trì trong cuộc sống và kiện toàn sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận” (LG. 40). Vì thế, sự thánh thiện có căn cội sâu xa nhất trong ơn bí tích rửa tội, trong sự kiện được tháp nhập vào Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô, qua đó chúng ta được thông ban Thánh Linh của Chúa, sự sống của Đấng Phục Sinh. Thánh Phaolô rất nhấn mạnh sự biến đổi mà ơn bí tích rửa tội tạo nên nơi con người và đến độ ngài sáng tác ra một từ ngữ mới, đó là cùng chết, cùng được chôn táng, cùng được sống lại, cùng sống với Chúa Kitô. Vận mạng của chúng ta được hoàn toàn gắn liền với vận mạng của Chúa. Thánh nhân viết “Nhờ phép rửa tội, chúng ta cùng được chôn táng với Ngài, trong sự chết, để, như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới” (Rm 6,4). Nhưng Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta và ngài yêu cầu chúng ta chấp nhận và sống những đòi hòi của hồng ân ấy, ngài yêu cầu chúng ta để cho hoạt động của Thánh Linh biến đổi, làm cho ý chúng ta phù hợp với thánh ý Thiên Chúa”.

Chào thăm các tín hữu

Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, ĐTC cũng đưa ra những lời khích lệ vắn tắt, như với các tín hữu nói tiếng Pháp, ngài đặc biệt chào thăm 76 thành viên hội Evangelizo! Tôi rao giảng Tin Mừng, và nói: “Khi phổ biến Lời Chúa hằng ngày, anh chị em cống hiến cho các tín hữu đã chịu phép rửa cơ hội trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Tôi khích lệ anh chị em trong sứ mạng cao cả này!”

Với các tín hữu nói tiếng anh, ĐTC chào thăm các tham dự viên Hội quốc tế về gây mê (anestheria), các linh mục tham dự khóa bồi dưỡng thần học tại Học Viện Bắc Mỹ ở Roma.. Ngoài ra, ĐTC cũng gửi một sứ điệp Video tới các tham dự viên Hội nghị toàn quốc Australia về gia đình, sắp nhóm tại thành phố Melbourne. Ngài nói:

“Tôi vui mừng gửi lời chào thăm nồng nhiệt tới tất cả những người nhóm họp tại Học Viện Xavie ở Melbourne nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ 3 về gia đình. Biến cố quan trọng này là dịp để anh chị em không những làm chứng về mối liên hệ yêu thương trong các gia đình của mình, nhưng còn để đào sâu các quan hệ ấy trong gia đình rộng lớn hơn của Thiên Chúa là Giáo Hội, để anh chị em trở thành những người giữ vai chính trong một nhân loại mới, một nền văn hóa mới về tình yêu và hiệp nhất, nền văn hóa sự sống và bền vững, làm vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta trong mọi thời đại. Tôi hứa cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho con cái của anh chị em và những người đau yếu. Tôi phó thác anh chị em cho Thánh Gia Nazareth và cầu khẩn sự chuyển cầu của thánh nữ Mary MacKillop. Tôi chân thành ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh chị em như bảo chứng niềm vui và an bình.
Đại hội này do Ủy ban GM Australia về đời sống mục vụ và tiến hành vào cuối tuần từ thứ sáu 15 đến chúa nhật 17-4 tới đây.

Với các tín hữu nói tiếng Đức, ĐTC nhắc đến các tín hữu tháp tùng Đức Cha Gerhard Ludwig Mueller, GM giáo phận Regensburg bên Đức, về Roma nhân dịp khai mạc cuộc triển lãm tên là “Veritas + Vita = Ars”, Chân lý cộng với sự sống là nghệ thuật. 140 người gồm các nhà xuất bản và cộng tác viên thực hiện cuốn giáo lý Youcat. ĐTC nói: “Anh chị em đừng lo sợ, hãy cố bắng đạt tới tiêu đích cao của sự thánh thiện. Mỗi người đều có thể nên thánh, nếu họ sống trong sự kết hiệp sinh động với Chúa Kitô. Qua ơn thánh và tình yêu, Chúa huấn luyện chúng ta trong tất cả những thiếu sót của chúng ta”.

Với các tín hữu đến từ cộng hòa Slovenia, ĐTC nhắc nhở rằng: “Chỉ còn vào ngày nữa là đến các lễ Vượt Qua. Ứơc gì cuộc hành hương này của anh chị em là một trợ lực để anh chị em cử thể mừng các ngày lễ Vượt Qua này, với tâm hồn được chuẩn bị kỹ lưỡng: mong rằng việc suy niệm về cuộc khổ nạn và sống lại của Chúa Giêsu củng cố đức tin, cậy, mến của anh chị em, để, theo gương các thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cả anh chị em cũng phó thác cho Chúa hằng sống. Kinh nguyện của tôi tháp tùng anh chị em trong sự dấn thân như thế!”

Sau cùng, bằng tiếng Ý, ĐTC đặc biệt nhắc đến 2 ngàn tín hữu đang mừng kỷ niệm 150 năm thành lập dòng các nữ tỳ Đức Maria ở thành phố Pistoia, 160 nữ tu thuộc nhiều dòng khác nhau đang tham dự khóa học do Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng nữ Italia tổ chức.

Riêng với các bạn trẻ, các bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới, ĐTC nói: “Trong giai đoạn chót này của mùa chay, tôi nhắn nhủ anh chị em tiếp tục dấn thân trên con đường thiêng liêng tiến về Lễ Phục Sinh. Các bạn trẻ thân mến, hãy tăng cường chứng tá về tình yêu thương trung thành của các con với Chúa Kitô chịu đóng anh. Và hỡi anh chị em bệnh nhân, hãy nhìn lên thánh giá của Chúa để can đảm dâng hiến thử thách bệnh tật của mình. Và anh chị em mới kết hôn thân mến, hãy làm sao để sự kết hiệp vợ chồng của anh chị em luôn được sinh động nhờ tình yêu của Thiên Chúa.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top