Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân: Thông báo Thánh lễ vĩnh khấn

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân: Thông báo Thánh lễ vĩnh khấn

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân: Thông báo Thánh lễ vĩnh khấn

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Tá Viên Mục Vụ  Bệnh  Nhân (Camillô) hân hoan kính báo Thánh lễ vĩnh khấn cho 6 tu sĩ:

1. Giuse Lưu Ngọc Hưng, MI
2. Vinh Sơn Nguyễn Phi Kỳ, MI
3. Antôn Nguyễn Thiên Tài, MI
4. Giuse Trần Đức Toàn, MI
5. Giuse Nguyễn Kim Trung, MI
6. Phao lô Phạm Văn Trường, MI

Thánh lễ trọng thể diễn ra lúc 09g30 thứ Bảy, ngày 08 tháng 12 năm 2018

Tại Thánh Đường Giáo Xứ Đồng Tiến
Sô: 54 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
Tp. Hồ Chí Minh

Xin quý cha mang lễ phục trắng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top