ĐHY Rivera ủng hộ công tác mục vụ theo hướng hòa bình

ĐHY Rivera ủng hộ công tác mục vụ theo hướng hòa bình

WGPSG/CNA -- Mêxicô 23-8-2010 -- Trong Thánh lễ kỷ niệm 25 năm Giám mục và 15 năm làm Tổng Giám mục tại Tổng Giáo phận Thành phố Mêxicô, ĐHY Norberto Rivera Carrera đã tuyên bố: “Lời mời gọi của Thiên Chúa thi hành sứ vụ mục tử luôn được dẫn dắt bởi bình an và yêu thương, loại trừ bạo lực và mọi hình thức thống trị và áp đặt.”

Theo Ban Truyền thông TGP Thành phố Mêxicô, ĐHY chia sẻ đề tài Vị Mục Tử Nhân Lành trong bài giảng và về trọng trách của ngài trong việc noi gương Đức Kitô giải quyết những mâu thuẫn trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta. “Rất nhiều lần chúng ta mong muốn Chúa tỏ bày cho chúng ta thấy chương trình của Ngài cách rõ ràng, hay thậm chí, tiền định cho chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta làm cho Ngài hiện diện nơi tha nhân, làm chứng cho sự chăn dắt của Ngài, để làm dậy men, biến đổi cách từ từ ngay bên trong, không chút bạo lực hay bị áp đặt.

Ngài nói: “Chúng ta đang sống trong một xã hội liên tục bị lôi kéo. Rất nhiều lần chúng ta muốn rẽ sang một con đường khác.”

“Công việc mục vụ nhằm giúp cho Vị Mục Tử Nhân Lành được thể hiện, không bao giờ được phép thực hiện dựa trên thống trị và áp đặt, và càng không thể qua việc giành giựt hay chiến tranh. Đây không phải là hướng đi của chúng ta.”

ĐHY nói: “Chúng ta cũng không được tháo chạy hoặc bỏ trốn. Chúng ta cũng có sự cám dỗ thường xuyên tìm kiếm hướng đi nọ và lấy cớ rằng “thôi cứ để những người khác chiến đấu, còn phần tôi chỉ lo an phận và ẩn dật.” Không được, chúng ta không được kêu gọi để chiến đấu, nhưng được mời gọi để loan báo yêu thương và bình an, vì bạo lực không thể khuất phục bằng bạo lực.”

Ngài kết luận: “Tình yêu chính là nền tảng xây dựng nên Nước Trời trong thế giới của chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top