ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Sơ kết Học Kì I năm đào tạo 2023 - 2024

ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Sơ kết Học Kì I năm đào tạo 2023 - 2024

ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Sơ kết Học Kì I năm đào tạo 2023 - 2024

TGPSG -- Chiều thứ Sáu ngày 04/01/2024, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám đốc ĐCV, linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh, phó giám đốc, cùng quý cha trong Ban Đào tạo, toàn thể chủng sinh các khóa đã tiến hành sơ kết học kì I, đồng thời lượng giá các hoạt động đào tạo của gia đình chủng viện những tháng qua, trong bối cảnh mừng kỉ niệm 160 năm thành lập Đại Chủng viện (1863-2023).

Sau phút thánh hóa đầu giờ, đại diện các khối Tu đức, Triết học, Thần học và các Ban chuyên môn đã báo cáo những đúc kết lượng giá và đề xuất của anh em chủng sinh dựa trên bốn chiều kích đào tạo Nhân bản - Thiêng liêng - Tri thức - Mục vụ với ba câu hỏi gợi ý:

1. Chúng tôi đã tham gia thế nào vào tiến trình đào tạo và vào đời sống của chủng viện trong suốt học kì vừa qua?

2. Việc tham gia ấy đã làm cho chúng tôi lớn lên thế nào trong việc trở nên môn đệ và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Mục Tử?

3. Chúng tôi sẽ làm gì để việc tham gia thực sự được năng động - sáng tạo - hài hòa hơn nữa trong học kì II sắp tới? có thể đóng góp, sáng kiến gì cho học kì sắp tới?

Sau phần báo cáo lượng giá, anh em chủng sinh chia sẻ những thao thức của mình trong quá trình tu học và nêu lên những ý kiến để đóng góp trực tiếp vào đời sống chung tại chủng viện trong tinh thần hiệp hành. Đức cha Giám đốc và quý cha trong Ban Đào tạo ân cần lắng nghe phần trình bày của anh em, cũng như có một số trao đổi cần thiết giúp anh em có những định hướng rõ ràng, cụ thể cho học kì II sắp tới.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chủng viện một học kỳ bình an, nhiều niềm vui và nhiều ơn lành Chúa ban, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh. Cảm tạ quý cha và quý ân nhân đã hết lòng giúp đỡ chủng viện, cả về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi ngày, trong thánh lễ và kinh nguyện, gia đình chủng viện luôn nhớ đến quý ân nhân và thân nhân trước mặt Chúa.

Buổi sơ kết đã kết thúc trong bầu khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, cùng với biết bao niềm hy vọng được gửi trao qua bài hát tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.

Ban Truyền thông ĐCV Thánh Giuse (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top