Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2023 – 2024

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2023 – 2024

TGPSG -- “…Bước ra khỏi Đại Chủng viện (ĐCV) không phải là chấm dứt công cuộc đào tạo, mà là bắt đầu cuộc đào tạo mới ở chặng thứ hai. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục đọc, suy gẫm Lời Chúa để Lời Chúa tái tạo chúng ta. Nếu anh em không tiếp tục công cuộc đào tạo nhờ việc lắng nghe Lời Chúa thì chúng ta sẽ cho ra sản phẩm không tốt.”

Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) gửi đến các chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn trong Thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2023-2024 tại nhà nguyện ĐCV lúc 10g thứ Tư ngày 29.05.2024, do ngài chủ sự.

Đồng tế với ngài, có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Bùi Công Trác - Giám đốc ĐCV, các cha giáo, các cha hạt trưởng, một số linh mục trong và ngoài TGP. Tham dự Thánh lễ có 250 chủng sinh đang tu học tại ĐCV và thân nhân, ân nhân của các chủng sinh.

Đầu lễ, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn vì Chúa đã ban cho mọi sự được bình an tốt đẹp trong niên khóa vừa qua.

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời” (1 Pr 1, 23), Đức TGM Giuse đã chia sẻ cùng các chủng sinh 3 điều:

  • Thứ nhất, Lời Chúa tái tạo mọi người nơi Bí tích Rửa tội, nơi Bí tích Thánh Thể và trong cuộc sống hằng ngày khi họ suy niệm và sống Lời Chúa. Nếu ngày bước vào ĐCV cho đến hôm nay ra khỏi ĐCV, mà chủng sinh vẫn là con người cũ thì phải nói là công cuộc đào tạo đã bị thất bại. Phải trở thành con người mới, con người của Phúc Âm, con người được Chúa Kitô cứu chuộc. Hôm nay cho dù là kết thúc 8 năm trong ĐCV thì công cuộc đào tạo vẫn chưa chấm dứt. Thời gian trong ĐCV chỉ là đào tạo sơ khởi, bước thứ nhất trong công trình đào tạo. Bước ra khỏi ĐCV không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu cuộc đào tạo mới ở chặng thứ hai. Phải tiếp tục đọc Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa để được Lời Chúa tái tạo. Nếu không, sẽ cho ra sản phẩm không tốt, và một sản phẩm không tốt thì Dân Chúa không muốn đón nhận.
  • Thứ hai là tinh thần quên mình để phục vụ. Con người mục tử là người đi trước, dám liều mạng, dám hy sinh quên mình.
  • Thứ ba, hãy lấy tinh thần tôi tớ để phục vụ. Các thừa tác viên Đọc sách hãy đọc Lời Chúa một cách thánh thiện, không chỉ đọc mà phải suy gẫm và sống Lời Chúa, nhờ Lời Chúa tái tạo mình. Các thừa tác viên Giúp lễ hãy thánh thiện trong cách cầm và trao ban Mình Thánh Chúa.

Sau phần giảng lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trao tác vụ Đọc sách cho 32 chủng sinh khóa XXII kết thúc năm 2 Thần học. Ngài cũng trao tác vụ Giúp lễ cho 34 chủng sinh khóa XXI kết thúc năm 3 Thần học. Nghi thức trao Tác vụ gồm 3 phần: Giới thiệu ứng viên, Lời nguyện ban Tác vụ và Nghi thức diễn nghĩa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức TGM Giuse đã trao bằng Tốt nghiệp Triết học cho các chủng sinh đã học xong Triết học và trao bằng Tốt nghiệp Thần học cho các chủng sinh đã học xong Thần học. Ngài cũng chủ sự nghi thức Sai đi cho các chủng sinh sẽ ra đi giúp xứ hoặc đi phục vụ tại các nơi được sai đến.

Sau đó, một chủng sinh đại diện đã nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Đức TGM cùng tất cả những ai đã yêu thương giúp đỡ các chủng sinh trên bước đường ơn gọi.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 với niềm vui của mọi người tham dự vì những thành quả tốt đẹp của ĐCV sau những năm đào tạo.

Bài: Xuân Đại

 Ảnh: Bảo Phạm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top