Cộng đoàn Bác ái Cao Thái: Lịch cấm phòng năm 2020

Cộng đoàn Bác ái Cao Thái: Lịch cấm phòng năm 2020

Cộng đoàn Bác ái Cao Thái: Lịch cấm phòng năm 2020
 1. CẤM PHÒNG CỦA CỘNG ĐOÀN BÁC ÁI

1)  Toàn thể Cộng đoàn thực hiện việc loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống, việc làm và lời nói. Bằng sự dâng hiến chính mình và bằng hoạt động thiêng liêng và trần thế, mọi thành viên nhận lấy trách nhiệm tiếp đón những người tham dự cấm phòng, tạo ra một bầu khí đức tin, ánh sáng, tình yêu thương huynh đệ, làm cho việc lắng nghe Lời Chúa được thuận lợi. (HC.Đ.7)

2) Các cuộc cấm phòng “sáu ngày trọn” mở ra cho tất cả mọi người, căn cứ vào việc loan báo Lời Chúa, cử hành Thánh lễ và sùng kính Đức Mẹ; các cuộc cấm phòng diễn ra trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và bác ái huynh đệ. (HC.Đ.10)

3) Cộng đoàn tiếp đón các người tham dự cấm phòng thuộc mọi lứa tuổi, địa vị và ơn gọi, cho mọi người có hay không tín ngưỡng. Cùng với các người tham dự cấm phòng góp phần mang lại cho các cuộc cấm phòng được thuyết giảng theo đúng khuôn mặt độc đáo của chúng và cho CĐBA chiều kích của một gia đình Giáo Hội mở ra cho thế giới. (HC.Đ.11)

 1. CẤM PHÒNG CĂN BẢN VÀ CHUYÊN SÂU

1) Cấm phòng căn bản: Đây là loại cấm phòng “đặc thù” của Cộng đoàn Bác ái, giúp cho người cấm phòng cảm nhận được một sự tổng hợp các chân lý đức tin và đời sống Kitô hữu trong sự trung thành với Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. (HC.Đ.8)

2) Cấm phòng chuyên sâu: Là cuộc cấm phòng nhằm tìm hiểu và thực hành một đề tài đạo đức, ví dụ: sống với Chúa Ba Ngôi, Cầu nguyện, Truyền giáo… (HC. Phần II, 2, b)

3) Ngoài hai cuộc cấm phòng căn bản và chuyên sâu trong 6 ngày trọn, Cộng đoàn có thể tổ chức các cuộc tĩnh tâm ngằn ngày: tiếp đón các nhóm để tìm hiểu sâu sắc đời sống đạo, các công tác giáo dục, các công tác xã hội và bác ái. (HC.Đ.12)

 1. THỜI GIAN, ĐỀ TÀI và VỊ GIẢNG THUYẾT

Tháng 2:

ĐỢT 1: (CT) 14.02.2020 - 16.02.2020

- Đề tài: Nên thánh giữa đời

- Vị giảng thuyết: Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc (Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn)

 

Tháng 3:

ĐỢT 2: (CB) 23.03.2020 - 29.03.2020

- Đề tài: Tổng hợp Giáo lý đức tin và đời sống người Kitô hữu

- Vị giảng thuyết: Lm Giuse Nguyễn Trọng Sơn (Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon)

 

Tháng 4:

ĐỢT 3: (CT) 03.04.2020 - 05.04.2020

- Đề tài: Theo Chúa Kitô, tiến tới sự trưởng thành toàn diện

- Vị giảng thuyết:  Lm. Gioan MV Chu Minh Tân - Chính xứ Ba Điểm

 

Tháng 5:

ĐỢT 4: (CT) 29.05.2020 - 31.05.2020

- Đề tài: Lễ Hiện Xuống Mới

- Vị giảng thuyết:  Lm. Giuse Đỗ Quang Khang (Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon)

 

Tháng 7:

ĐỢT 5: (CT) 03.07.2020 - 05.07.2020

- Đề tài: Chúa Kitô đang sống!

- Vị giảng thuyết: Lm. Inhaxiô Bùi Sĩ Đức

                            

ĐỢT 6: (CB) 20.07.2020 - 26.07.2020

- Đề tài: Tổng hợp Giáo lý đức tin và đời sống người Kitô hữu

- Vị giảng thuyết: Lm. Giuse Vũ Đức Nghĩa (Dòng Don Bosco Việt Nam)

 

Tháng 8:

ĐỢT 7: (CT) 14.08.2020 - 16.08.2020: Giới Trẻ

- Đề tài: Cùng với Mẹ Maria, để Chúa dẫn dắt ta

- Vị giảng thuyết: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy (Dòng Đaminh)

 

Tháng 9:

ĐỢT 8: (CB) 06.09.2020 - 12.09.2020

- Đề tài: Tổng hợp Giáo lý đức tin và đời sống người Kitô hữu

- Vị giảng thuyết: Lm. Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến - Chính xứ Nam Thái

 

Tháng 10:

ĐỢT 9: (CT) 02.10.2020 - 04.10.2020

- Đề tài: Đến với Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria      

- Vị giảng thuyết: Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế)

 

Tháng 11:

ĐỢT 10: (CT) 30.10.2020 - 01.11.2020

- Đề tài: Sống mầu nhiệm Hiệp thông

- Vị giảng thuyết:  Lm. Giuse Đỗ Quang Khang - Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon

 

ĐỢT 11: (CB) 16.11.2020 - 22.11.2020

- Đề tài: Tổng hợp Giáo lý đức tin và đời sống người Kitô hữu

- Vị giảng thuyết: Lm. Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến - Chính xứ Nam Thái

         

Tháng 12:

ĐỢT 12: (CT) 11.12.2020 - 13.12.2020

- Đề tài: Mùa vọng: Mong chờ Chúa đến

- Vị giảng thuyết:  Lm. Martinô Trần Quang Vinh - Giáo xứ Tắc Rỗi

 

ĐỢT 13: (TT CUỐI NĂM) 29.12.2020 - 31.12.2020

- Đề tài: Tôi và tình thân mến

- Vị giảng thuyết:  Sr. Thecla Trần Thị Giồng (Dòng Đức Bà)

 

CANH THỨC TRUYỀN THỐNG

ĐÊM 31.12.2020 - SÁNG 01.01.2021

 • Lp. Antôn Nguyễn Anh Dũng và Lp. Cố vấn Fx. Nguyễn Hữu Tấn kính mời tất cả quý vị đã đến Cấm phòng - Tĩnh tâm tại Cộng đoàn Bác ái Cao Thái đến tham dự đêm Canh thức Truyền thống này, khai mạc lúc 21 giờ.
 • Ai đến, vui lòng đăng ký trước ngày 27.12.2020.

Xin cám ơn!

 

Ghi chú:

1. Điều kiện tham dự: từ 18 tuổi trở lên

2. Nếu tham dự, xin vui lòng:

 • Ghi danh sớm vì số người tham dự có giới hạn.
 • Mang theo:

- Kinh Thánh hay Phúc Âm

- Thuốc và đồ dùng cá nhân

- Sổ tay + bút viết

- Chứng minh nhân dân

3. Xe buýt đến CĐBA Cao Thái

 •   Đi xe xuống trạm Suối Tiên, sau đó lấy xe số 76 xuống trạm Đền Hùng.
 •   Đi xe số 150 xuống trạm Ngã Ba Thiên Thu.

 

NHỮNG NGÀY LỄ LÃNH ƠN TOÀN XÁ

 1. Ngày 01-01-2020: Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa
  (Khai mạc Năm Thánh – Kỷ niệm ngày thành lập)
 2. Ngày 19-03-2020: Lễ Thánh Giuse
 3. Ngày 05-04-2020: Chúa Nhật Lễ Lá
 4. Ngày 01-05-2020: Lễ Thánh Giuse lao động (Bổn mạng Cộng đoàn)
 5. Ngày 31-05-2020: Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 6. Ngày 05-07-2020: Chúa Nhật, Kính trọng thể lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ
 7. Ngày 16-08-2020: Chúa Nhật, Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 8. Ngày 19-09-2020: Ngày họp mặt các Cộng đoàn Bác ái Việt Nam
 9. Ngày 07-11-2020: Lễ Tạ Ơn - Bế mạc Năm Thánh
  (Kỷ niệm ngày Chị Marthe Robin được nâng lên bậc Đáng Kính: 7-11-2014)
 10. Ngày kết thúc các tuần Cấm Phòng và các đợt Tĩnh Tâm được tổ chức tại nơi Cộng đoàn Bác ái Cao Thái.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top