Chúa ở với chúng ta giữa một thế giới đầy xung đột

Chúa ở với chúng ta giữa một thế giới đầy xung đột

Chúa ở với chúng ta giữa một thế giới đầy xung đột

TGPSG / HenriNouwen -- Tôi thực sự không biết liệu nền văn minh của chúng ta có tồn tại mãi hay không vì chắc chắn rằng ngày càng có thêm nhiều lý do để băn khoăn khi xem xét đến mối đe dọa của thảm sát hạt nhân.

Nhưng điều quan trọng đối với tôi không phải là liệu nền văn minh của chúng ta có tồn tại mãi hay không, mà là, nếu chúng ta có thể tiếp tục sống với niềm hy vọng, thì tôi thực sự nghĩ rằng điều đó có thể tồn tại, vì Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ luôn ở với chúng ta mọi lúc. Ngài là Chúa của kẻ sống. Ngài đã chiến thắng cái ác và cái chết; tình yêu của Ngài mạnh mẽ hơn bất kỳ hình thức chết chóc và hủy diệt nào.

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rằng: chúng ta nên liên tục tránh xa nỗi tuyệt vọng, và luôn đào sâu ý thức rằng: Thiên Chúa hiện diện ngay giữa tất cả những hỗn loạn xung quanh chúng ta và sự hiện diện đó cho phép chúng ta sống an vui trong một thế giới đầy dẫy những nỗi buồn và xung đột.

Henri J. M. Nouwen

“Chúa phân xử công minh, bênh vực quyền lợi những ai bị áp bức.” (Tv 103,6)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top