Chúa không muốn bạn bị kiệt sức và tàn tạ

Chúa không muốn bạn bị kiệt sức và tàn tạ

Chúa không muốn bạn bị kiệt sức và tàn tạ

TGPSG / HenriNouwen -- Kiệt sức, tàn tạ và trầm cảm không phải là dấu hiệu cho thấy bạn đang làm theo ý muốn của Chúa.

Chúa dịu dàng và yêu thương. Chúa mong ban tặng cho bạn cảm giác an toàn sâu sắc trong tình yêu của Chúa. Một khi bạn đã cho phép mình trải nghiệm tình yêu đó một cách trọn vẹn, bạn sẽ có thể phân biệt rõ ràng hơn ai là người mà bạn đang được sai đến nhân danh Chúa.

Henri Nouwen

"Chúa phù trì che chở - dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ." (Tv. 91,4)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top