Cầu nguyện trong bối cảnh ân sủng

Cầu nguyện trong bối cảnh ân sủng

Cầu nguyện trong bối cảnh ân sủng

TGPSG / HenriNouwen -- Chúng ta đi vào sự cô tịnh trước hết là để gặp Chúa và ở với một mình Ngài. Do đó, nhiệm vụ chính khi vào cô tịnh mà cầu nguyện thì không phải là vì ta quá lo đến những gì đang tấn công tâm hồn ta, mà là để hướng tâm trí và con tim về vị Cứu Chúa của ta.

Chỉ trong bối cảnh của ân sủng, ta mới có thể đối mặt với tội lỗi của mình; chỉ ở nơi Đấng chữa lành ta, ta mới dám để lộ vết thương của mình; chỉ khi toàn tâm ngắm nhìn Chúa, ta mới có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đang đeo bám ta và đối diện với bản chất thật của chính mình.

Chỉ khi ta nhận ra rằng không phải ta đang sống, mà là Đức Kitô đang sống trong ta, rằng Ngài là chính con người thật của ta, thì ta mới có thể để cho những gì đang trói buộc ta từ từ tan biến đi, để ta bắt đầu trải nghiệm sự tự do của con cái Chúa. Và sau đó ta mới có thể mỉm cười nhìn lại mà nhận ra rằng ta thậm chí không còn tức giận hay ham hố gì nữa.

Henri J.M. Nouwen

"Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Ngài, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.(1 Sb 16:11)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top