“Caritas in Veritate trong bối cảnh Á châu”

“Caritas in Veritate trong bối cảnh Á châu”

WHĐ (06.08.2011) – Tôn trọng và đoàn kết với người lao động nhập cư trong nước và người dân bản địa theo giáo huấn của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI trong Thông điệp “Caritas in Veritate”; đây là lời mời gửi đến 35 tham dự viên Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan từ ngày 26 đến 29 tháng Bảy 2011.

Hội thảo có chủ đề “Caritas in Veritate trong bối cảnh Á châu” được các giám mục Á châu bảo trợ và do Văn phòng Phát triển Con người thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu FABC tổ chức. Trong số các thành viên tham gia thuộc các ủy ban khác nhau, có Ủy ban “Công lý và Hòa bình”, một số tổ chức bảo vệ người dân bản địa và Caritas của 12 nước châu Á. Theo số liệu đưa ra tại Hội thảo, châu Á có 53 triệu người lao động nhập cư trong nước. Một vấn đề khẩn cấp là Giáo Hội phải đối mặt với việc chăm sóc mục vụ cho họ.

Tại cuộc Hội thảo, các tham dự viên đã nghiên cứu việc áp dụng Thông điệp Caritas in Veritate “vào đời sống của Giáo Hội tại châu Á, theo cách thức mà Giáo Hội có thể giúp các công nhân di cư trong nước đối mặt với khó khăn của họ và những thách đố Giáo Hội cần phải đối phó do các biến cố xã hội và kinh tế mới đây".

(Theo Agenzia Fides 05-08-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top