Cáo phó: Thân phụ linh mục Giuse Trần Hòa Hưng - Đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ - qua đời 18-7-2021

Cáo phó: Thân phụ linh mục Giuse Trần Hòa Hưng - Đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ - qua đời 18-7-2021

Cáo phó: Thân phụ linh mục Giuse Trần Hòa Hưng - Đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ - qua đời 18-7-2021

Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. (Mt 5,3)
Kính báo
Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh.

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux - Tỉnh Dòng Cần Thơ Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Tỉnh Dòng FMA Việt Nam và gia đình Cha Giuse Trần Hòa Hưng xin kính báo:

Ông Cố Phêrô Trần Văn Phúc
Sinh ngày 10-11-1933
Đã Được Chúa thương gọi về lúc: 17g30 ngày 18/7/2021
 Hưởng thọ 88 tuổi

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra phúc tạp, kính xin Quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô của chúng con tại nhà. Xin miễn phúng viếng và không gửi vòng hoa. Nghi thức an táng sẽ được cử hành trong gia đình lúc 4g30 ngày 21/7/2021

Sau đó linh cửu sẽ đước an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Tam Hải - TP. Thủ Đức Gia đình chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ cùng cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô được mau hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng con hết lòng cảm ơn.

Đồng kính báo:

Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, SDB
Nữ tu Maria Olivier Trần Thị Thu Vân, SPP
 Nữ tu Cécilia Trần Thị Thanh Thúy, FMA
và toàn thể gia quyến.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top