Cáo phó: Sư Huynh Dominique Đinh Bình An về với Chúa ngày 12-4-2022; Lễ An táng 18-4-2022

Cáo phó: Sư Huynh Dominique Đinh Bình An về với Chúa ngày 12-4-2022; Lễ An táng 18-4-2022

Cáo phó: Sư Huynh Dominique Đinh Bình An về với Chúa ngày 12-4-2022; Lễ An táng 18-4-2022

TIN BUỒN

TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM vô cùng thương tiếc báo tin
Sư Huynh Dominique Đinh Bình An
đã qua đời lúc 7:00 ngày 12 tháng 04 năm 2022.

Sinh ngày: 15.03.1954 tại Phú Nhai Bùi Chu
Lãnh Áo Dòng ngày 08.09.1971
Khấn Lần Đầu ngày 15.09.1972
Khấn Trọn đời ngày 19.03.1983
Hưởng thọ: 68 tuổi
Với 51 năm sống ơn gọi Sư Huynh La San.

NGHI THỨC TẨM LIỆM:
lúc 14:00 ngày 12/04/2022 tại Nhà Quàn Bv. NTP
Sau đó sẽ đưa đi hỏa thiêu theo chương trình của Bệnh viện
Tro cốt sẽ được đưa về quàn tại Tu viện La San Mai Thôn

THÁNH LỄ TIỄN BIỆT:
sẽ cử hành lúc 9g thứ Hai, 18.04.2022 tại Nguyện đường La San Mai Thôn
970 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Sau đó đưa về Nhà Phục Sinh của Tu Viện La San Mai Thôn an nghỉ.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Sư Huynh sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Anh Em La San Việt Nam
Kính báo

 

QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ:

Học viện Mai Thôn 17/09/1972

Foyer étudiant rue L'Esvier - Angers 01/10/1975

Foyer étudiant Chateau d'Angers 09/1978

École La Salle: Drancy 07/1979

Résidence De La Salle: Thio - Nouvelle Calédonie 21/01/1980

École La Salle: Drancy 02/1988

Résidence De La Salle: Thio - Nouvelle Calédonie 02/1991

Centre International Lasallien 29/11/1995

Résidence De La Salle: Thio - Nouvelle Calédonie 02/06/1996 Huynh trưởng

La San Đức Minh 14/02/1998 Huynh trưởng

Résidence De La Salle: Thio - Nouvelle Calédonie 01/08/2000

Nhà Giám Tỉnh Nguyễn Du 22/01/2005 Quản lý Cộng đoàn

La San Đức Minh 28/06/2012

La San Đức Minh 01/06/2019

Học viện Mai Thôn 01/11/2019 Phó Giám đốc Học viện

La San Đức Minh 07/07/2020.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top