Cáo phó: Lm. Giuse Đinh Châu Trân, O.P. về với Chúa ngày 6-12-2022; Lễ An táng 9-12-2022

Cáo phó: Lm. Giuse Đinh Châu Trân, O.P. về với Chúa ngày 6-12-2022; Lễ An táng 9-12-2022

Cáo phó: Lm. Giuse Đinh Châu Trân, O.P. về với Chúa ngày 6-12-2022; Lễ An táng 9-12-2022

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình hằng ngày mà theo.”
(Lc 9, 23)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục Sinh
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam trân trọng báo tin:

Linh mục Giuse ĐINH CHÂU TRÂN, O.P.
Sinh ngày: 15/05/1932 tại Giao Thuỷ, Nam Định Khấn Dòng: 06/10/1959
Thụ phong linh mục: 21/04/1963

Đã an nghỉ trong Chúa
lúc 11g40 thứ Ba, ngày 06/12/2022
tại Tu viện Mai Khôi, Quận 3, TP. HCM.

Hưởng thọ 90 tuổi, với 63 năm khấn Dòng và 59 năm tác vụ Linh mục.

Nghi thức nhập quan và Thánh lễ tu viện: 18g30 thứ Ba, ngày 06/12/2022. Nghi thức tiễn biệt của Tỉnh dòng: 08g00 thứ Sáu, ngày 09/12/2022.

THÁNH LỄ AN TÁNG

được cử hành vào lúc 08g30 thứ Sáu,
ngày 09 tháng 12 năm 2022
tại Thánh đường Giáo xứ Mai Khôi

44 Tú Xương, Quận 3, TP. HCM.

Sau đó, Linh mục Giuse sẽ an nghỉ tại Đất thánh Tỉnh dòng, thuộc Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh mục Giuse Đinh Châu Trân, O.P.
Kính báo, TM. Tỉnh dòng
Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P.
Giám tỉnh

 

TIỂU SỬ
LINH MỤC GIUSE ĐINH CHÂU TRÂN, O.P.

 • Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1932 tại làng Thức Hóa, Giao Thủy, Nam Định.
 • 1942-1951: Học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình.
 • 1951-1954: Học tại Đại Chủng viện Nam Định.
 • 1954-1958: Học thần học tại Tu viện Đa Minh, Hongkong.
 • Ngày 06/10/1958: Gia nhập Tập viện Dòng Đa Minh tại Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp.
 • Ngày 06/10/1959 Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện Rất thánh Mân Côi, Gò Vấp.
 • 1960-1967: Du học Philippines: Cử nhân Tâm lý Giáo dục, Cử nhân Toán,

Chương trình Thạc sĩ Toán tại University of Santo Tomas.

  • Ngày 06/10/1962: Khấn trọn đời tại Tu viện Santo Domingo, Quezon City, Philippines.
  • Ngày 21/04/1963: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Tổng giáo phận Manila, Philippines.
 • 1964-1967: Phụ tá quản lý và Giáo sư Toán tại Letran College, Manila.
 • 1967-1969: Tiếp tục học Chương trình Thạc đậu Thạc Toán tại State University of Illinois, Hoa Kỳ.
 • 1971-1975: Hiệu trưởng Trường Trung Tiểu Học Chân Phước Liêm, Gò Vấp.
 • 1977-1983: Bề trên Tu viện – Cha xứ Mân Côi, Gò Vấp.
 • 1983-1999: Cha xứ Giáo xứ An Nhơn, Gò Vấp.
 • 1990-1999: Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
 • 1993-1999: Chủ tịch Liên Tu sĩ TP. HCM.
 • 1993-2016: Giám đốc Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình.
 • 1999-2016: Cha giải tội tại Nhà thờ Đức Bà Cả, Roma.

 

 • 2000-2009: Bề trên Tu viện – Cha xứ Mai Khôi, Q. 3.
 • 2003-2007: Đại diện Giám mục, Đặc trách Tu sĩ tại Tổng giáo phận Sài Gòn.
 • 2016-2022: nghỉ hưu tại Tu viện Mai Khôi, Q. 3.

Linh mục Giuse đã được Chúa gọi về lúc 11g40 thứ Ba, ngày 06/12/2022, với 90 năm làm con Chúa, 63 năm khấn Dòng và 59 năm linh mục.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top