Cần làm gì khi đau đớn thống khổ?

Cần làm gì khi đau đớn thống khổ?

Cần làm gì khi đau đớn thống khổ?

TGPSG / HenriNouwen -- Tôi biết, khi ta đau đớn thống khổ, sẽ có một cơn cám dỗ lớn lao hối thúc ta tránh né vòng đau khổ, để tìm đến một nguồn lực bên ngoài nào đó giúp ta lấy lại được bình an và toàn vẹn nội tâm.

Nhưng tôi ngày càng tin chắc rằng, vào những lúc đau đớn thống khổ, chúng ta phải chọn trở về với cuộc sống ‘ẩn kín dịu dàng’, nơi ta có thể sống với những người biết cách giúp ta an toàn và đưa ta tiếp xúc với tình yêu tha thiết vô điều kiện của Chúa.

Đừng tham gia vào những trải nghiệm sống dẫn đến sự phân tán. Điều cực kỳ quan trọng, đó là bạn phải có cảm giác an toàn sâu sắc bên trong, được tạo nên bởi một tình yêu không hề lợi dụng bạn, không thao túng bạn, không trói buộc bạn.

Henri J.M. Nouwen

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái,
và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. 

Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta
trong mọi cơn gian nan thử thách,
để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ,
chính chúng ta cũng biết an ủi
những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
(2 Cr 1,3-4)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top