Cần hiểu đúng mục đích và ý nghĩa canh tân Phụng vụ

Cần hiểu đúng mục đích và ý nghĩa canh tân Phụng vụ

WHĐ (8.05.2011) – Sáng thứ Sáu 6-05, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các thành viên tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ IX về Phụng vụ do Học viện Phụng vụ Thánh Alselmô trực thuộc Tòa Thánh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện.

Đức Thánh Cha nhắc lại: “Ngay trước khi triệu tập Công đồng Vatican II, nhằm đáp ứng những mong đợi của trào lưu phụng vụ muốn có một sức bật và một tinh thần mới cho việc cầu nguyện của Hội Thánh, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII đã ủy thác cho Phân khoa Biển Đức ở Aventin thành lập một trung tâm nghiên cứu nhằm bảo đảm một nền tảng vững chắc cho công cuộc cải cách phụng vụ”.

Nhắc lại tiêu đề của Hội nghị: “Học viện Phụng vụ: Giữa Ký ức và Tiên báo”, Đức Thánh Cha cho rằng, trước hết Học viện đã đi vào lịch sử với 50 năm cống hiến qua những hoạt động và giảng dạy, đóng góp cho công cuộc thực hiện tinh thần Công đồng Vatican II trong Giáo Hội.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thuật ngữ ‘tiên báo’ mở tầm nhìn của chúng ta hướng đến một chân trời mới. Nền Phụng vụ của Giáo Hội vượt xa hơn những cải cách của Công đồng. Mục tiêu chính của cải cách Phụng vụ không nhằm thay đổi các bản văn và lễ thức, nhưng là canh tân tư duy phụng vụ, bằng cách đặt việc cử hành mầu nhiệm Vượt qua vào trung tâm đời sống Kitô giáo và hoạt động mục vụ. Thật đáng tiếc, đối với một số mục tử và chuyên viên phụng vụ, phụng vụ bị coi là đối tượng cần được cải cách hơn là một chủ thể có khả năng đổi mới đời sống của người Kitô hữu, bởi có một mối liên hệ chặt chẽ giữa canh tân phụng vụ và canh tân đời sống Giáo Hội”.

Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Trong Phụng vụ, có mối quan hệ bền chặt và thích đáng giữa thánh truyền và sự ‘tiến bộ’ chính đáng. Mối quan hệ này đã từng được trình bày rõ ràng trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium (số 23) của Công đồng Vatican II. Người ta thường đối lập một cách khiên cưỡng giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi đó hai khái niệm này hoàn toàn bổ túc cho nhau. Truyền thống là một thực tại sống động, hàm chứa nguyên lý của sự phát triển và tiến bộ”.

Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha cầu chúc Học viện: “Tiếp tục phục vụ Giáo Hội với một lòng nhiệt thành được đổi mới, tận trung với truyền thống phụng vụ phong phú và giá trị, với công cuộc canh tân như Công đồng Vatican II mong muốn qua những tiêu chí được đề ra trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium và những hướng dẫn thuộc Huấn quyền của Giáo Hội”.

(Theo VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top