Các con không thuộc về thế gian

Các con không thuộc về thế gian

Các con không thuộc về thế gian

TGPSG / HenriNouwen -- Tôi nghĩ, trong việc xây dựng hòa bình, điều quan trọng là chúng ta phải gắn bó với ‘quê nhà’ của mình, phải biết mình thuộc về ai.

Chúa Giêsu nói điều đó rất rõ ràng: “Các con không thuộc về thế gian, cũng như Thầy không thuộc về thế gian. Chính vì thế, Thầy sai các con vào trong thế gian như Cha đã sai Thầy vào thế gian ”.

Cần phải nắm bắt được nghịch lý này: Ta có thể thực sự đang ở trong thế gian, đang tham gia và tích cực dấn thân trong thế gian, chính là vì chúng ta không thuộc về nó, chính là vì đó không phải là quê hương của chúng ta.

Chính vì quê hương của chúng ta là ở trong Chúa, nên chúng ta mới có thể ở trong thế gian mà nói những lời chữa lành, đương đầu, mời gọi và thách thức.

Henri J. M. Nouwen

Lời Chúa: Cv 4:13

Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu.

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top