Bốn câu của Đức Bênêđictô 16 giúp ta chuẩn bị chết lành

Bốn câu của Đức Bênêđictô 16 giúp ta chuẩn bị chết lành

Bốn câu của Đức Bênêđictô 16 giúp ta chuẩn bị chết lành

TGPSG / Aleteia -- Hãy xem nhờ đâu mà ngài có thể “tự tin vượt qua cánh cửa tối tăm của cái chết”.

Trong một bức thư ngắn gọn được công bố vào ngày 8-2-2022, vị nguyên Giáo hoàng Bênêđictô đã trả lời thêm cho bản báo cáo về lạm dụng tình dục ở Tổng giáo phận Munich, nước Đức, kể cả trong những năm ngài làm tổng giám mục ở đó.

Mặc dù bức thư có nhiều suy tư sâu sắc phong phú, nhưng nó cũng bao gồm một nhận xét ngắn gọn về việc chuẩn bị cho cái chết của Đức Bênêđictô. Suy tư này của ngài có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho một ngày chắc chắn sẽ đến với tất cả chúng ta, ngày ta ra trước tòa phán xét của Chúa.

Vị nguyên Giáo hoàng 94 tuổi này viết:

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ thấy mình đứng trước tòa phán xét chung thẩm của Chúa. Mặc dù, khi nhìn lại cuộc đời khá dài của mình, tôi có thể có nhiều lý do để sợ hãi và run rẩy, nhưng tôi vẫn rất vui mừng, vì tôi tin tưởng chắc chắn rằng Chúa không chỉ là vị quan tòa công chính, mà còn là người bạn và là người anh, Đấng đã phải chịu đựng những thiếu sót của tôi, và do đó cũng là người bênh vực và bào chữa cho tôi. Trong ánh sáng của giờ phán xét chung thẩm này, tôi càng thấy rõ việc trở thành Kitô hữu chính là một hồng ân. Nó cho tôi sự hiểu biết và tình bạn đích thực với Đấng Thẩm phán của đời tôi, giúp tôi tự tin vượt qua cánh cửa tối tăm của cái chết.

Kathleen N. Hattrup (Aleteia)
Vi Hữu (TGPSG) chuyển ngữ

Top