Bỏ qua tư thế phòng thủ đầy sợ hãi

Bỏ qua tư thế phòng thủ đầy sợ hãi

Bỏ qua tư thế phòng thủ đầy sợ hãi

TGPSG / HenriNowen -- Khi nhấn mạnh đến những hoạt động thành công của mình, nhiều người trong chúng ta bị rơi vào tâm trạng tự tôn sâu kín và thấp kém… Chính vì thế, những hoạt động ấy lại trở thành biểu hiện của nỗi sợ hãi hơn là sự tự do bên trong…

Khi luôn hướng mắt về Đấng đã phán: ‘‘Đừng sợ”, chúng ta sẽ có thể từ từ loại bỏ được nỗi sợ hãi ấy. Chúng ta sẽ học được cách sống trong một thế giới không cần quá lo lắng bảo vệ biên cương của mình. Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy nỗi đau của người khác, để giúp đỡ họ với tất cả lòng trắc ẩn và bình an, không cần phải quá lo lắng phòng thủ cho chính mình.

Henri J. M. Nouwen

“Nhưng nay, chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật.” (Rm 7,6)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

 

Dưới đây là video “Chuyển đổi từ Sợ Hãi đến Yêu Thương”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top