Bộ Phụng tự ban hành Nghị định về Phụng vụ Lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô II

Bộ Phụng tự ban hành Nghị định về Phụng vụ Lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô II

WHĐ (13.04.2011) – Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích vừa ban hành Nghị định về Phụng vụ lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô II. Theo Nghị định này, lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô II được ghi vào lịch giáo phận Rôma và các giáo phận tại Ba Lan, và được cử hành hằng năm vào ngày 22 tháng Mười.

Văn kiện nghị định mang chữ ký của Đức Hồng y Antonio Cañizares Llovera, Bộ trưởng và Đức Tổng Giám mục Giuseppe Agostino Di Noia, OP, Tổng Thư ký, với những ấn định:

“Trong vòng một năm sau ngày tôn phong Đức Gioan Phaolô II lên bậc Chân phước, nghĩa là đến 1-05-2012, có thể cử hành Thánh lễ tạ ơn tại các nơi và vào những ngày do giám mục giáo phận ấn định. Tùy theo hoàn cảnh địa phương và những nhu cầu mục vụ riêng biệt, cũng có thể cử hành Thánh lễ tôn kính vị tân Chân phước vào một ngày Chúa nhật trong năm, và vào một ngày trong khoảng giữa các tuần 10 và 13 mùa Thường niên”.

“Đối với các Dòng tu, việc ấn định ngày và nơi cử hành Thánh lễ kính vị tân Chân phước trong toàn thể Hội Dòng thuộc thẩm quyền vị bề trên Tổng quyền”.

Văn kiện của Bộ Phụng tự còn hướng dẫn:

“Việc đề nghị đưa lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô II vào lịch địa phương, cần có sự đệ đạt của Hội đồng Giám mục nếu cử hành trên toàn quốc, hoặc sự đệ đạt của giám mục nếu cử hành tại giáo phận, hoặc của bề trên tổng quyền nếu cử hành trong toàn thể Hội dòng”.

“Nếu muốn cung hiến thánh đường dâng kính Chân phước Gioan Phaolô II, cần phải xin Tòa Thánh chuẩn y (x. (xem Nghi thức Cung hiến Thánh đường, Lời nói đầu, số 4) trừ khi Phụng vụ Lễ nhớ Chân phước đã được ghi vào lịch địa phương, thì không cần xin đặc ân này. Tại nhà thờ được dâng kính Chân phước, thì lễ kỷ niệm cung hiến được nâng lên bậc lễ kính (x. Thông báo của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích về việc tôn kính các Chân phước, ngày 21 tháng Năm 1999, số 9).

Cũng trong dịp này, Bộ Phụng tự công bố Lời nguyện Nhập lễ trong cử hành Lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô II:

“Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã đặt Chân phước Gioan Phaolô II, Giáo hoàng, làm người dẫn dắt Hội Thánh Chúa khắp hoàn cầu; nhờ những giáo huấn của ngài củng cố, xin cho chúng con biết mở lòng với niềm tín thác vào ân sủng cứu độ của Chúa Kitô là Đấng duy nhất cứu chuộc loài người. Người hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.

(Theo VIS và ESM)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top