Yêu và sống theo con đường, sự thật và sự sống

Yêu và sống theo con đường, sự thật và sự sống

Yêu và sống theo con đường, sự thật và sự sống

YÊU VÀ SỐNG THEO CON ĐƯỜNG, SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG

Joseph Pearce

WHĐ (30.08.2023) – Nếu chúng ta muốn trở nên giống Chúa Kitô, chúng ta phải sống với Ngài bằng cách để Ngài sống trong chúng ta.

Là người Công giáo, chúng ta biết rằng mục đích của cuộc sống là đạt tới thiên đàng và con đường đạt tới thiên đàng là theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cũng biết rằng cách bước theo Chúa Kitô là trở nên giống Chúa Kitô bao nhiêu có thể. Vì vậy, trở nên giống Chúa Kitô là con đường dẫn tới thiên đàng. Chúng ta cũng biết rằng điều này không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Nếu chúng ta muốn trở nên giống Chúa Kitô, chúng ta phải sống với Ngài bằng cách để Ngài sống trong chúng ta. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách để Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta phải để cho Ngài trở thành chính Ngài trong chúng ta.

Ngài là ai? Đó không phải là một câu hỏi khó vì Ngài cho chúng ta biết Ngài là ai.

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14: 6).

Chúng ta phải trở thành chính Ngài bằng cách để cho con đường, sự thật và sự sống sống động trong chúng ta. Chúng ta làm điều này bằng cách sống theo con đường, sự thật và sự sống.

Việc này được thực hiện như thế nào?

Con đường là tình yêu hy sinh. Đó là hy sinh bản thân vì người khác, kể cả kẻ thù của chúng ta.

Sự thật là sống theo lẽ phải đích thực. Đó là biết những nền tảng hợp lý của Đức tin. Đó là biết những lời dạy của Giáo hội và tuân theo những lời dạy đó như là cách duy nhất để sống một cuộc sống thực sự hợp lý.

Sự sống đang sống động trước sự hiện diện sống động của Chúa trong Công trình sáng tạo của Ngài. Đó là nhìn các tạo vật của Ngài như những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, đầy lòng nhân lành của Đấng Tạo Hóa. Sự sống của Chúa Kitô là vẻ đẹp của chính sự sống. Vẻ đẹp nảy vẫn sống động vì nó ca ngợi sự hiện diện của Vẻ Đẹp Sống Động, đã thổi hơi thở sự sống vào đó. Sự sống đó không chỉ đơn thuần là sự sống sinh học, có thể bị phân hủy và chết đi. Đó là sự sống thiêng liêng hiện diện trong mọi tạo vật - hoàng hôn, núi non, cây cối, hoa lá và tất nhiên, trong chính chúng ta và những người chung quanh. Sự sống này chỉ có thể được nhìn thấy nếu chúng ta vẫn sống với sự hiện diện của sự sống đó. Chúng ta phải có sự sống trong mình thì mới thấy được sự sống ở những thứ khác. Sự sống đó, phát sinh từ sự hiện diện của lòng khiêm nhường và lòng biết ơn, vốn là hoa trái của ân sủng, không gì khác hơn là sự sống của chính Chúa Kitô đang sống trong chúng ta.

Yêu Chúa Kitô là yêu con đường, sự thật và sự sống. Sống với Chúa Kitô là sống theo con đường, sự thật và sự sống.

Phêrô Phạm Văn Trung
Chuyển ngữ từaleteia.org (28.08.2023)

Top