Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 07/2024: Cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 07/2024: Cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 07/2024: Cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân

Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân.

Xức dầu bệnh nhân không phải là Bí tích chỉ dành cho những người sắp chết. Không. Quan trọng là phải rõ ràng về điều này.

Khi vị linh mục đến với ai đó để cử hành Bí tích Xức dầu cho họ, không nhất thiết là để giúp họ giã biệt cuộc sống này. Nghĩ như vậy là từ bỏ mọi hy vọng.

Người ta hiểu mặc định là sau vị linh mục thì nhà dịch vụ tang lễ sẽ đến.

Chúng ta hãy nhớ rằng Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là một trong những “bí tích chữa lành”, “phục hồi”, vốn chữa lành tinh thần.

Vậy một người bệnh nặng, nên giúp họ lãnh nhận Bí tích xức dầu. Và khi ai đó lớn tuổi, việc lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là điều thích hợp.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Bí tích Xức dầu Bệnh nhân mang lại cho những người lãnh nhận và cho những người thân yêu của họ, sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người.

Nguồn: thepopevideo.org

 

Top