Về miền Ánh Sáng

Về miền Ánh Sáng

“Thưa Ngài, tôi tin

(Ga 9, 38)

 

Lánh những kẻ rập rình bắt bớ
Đức Giêsu gặp gỡ anh mù
Lấy bùn thoa mắt thâm u
Ghé tai với cả tâm tư gọi mời

Anh hãy đến hồ Si-lô-ác
Mà rửa đi, mắt sẽ hồi sinh
Cho dân thấy rõ công trình
Chúa Cha thực hiện vì tình xót thương

Anh vâng phục khiêm nhường phó thác
Đi đến hồ nước mát sạch trong
Chúa cho sáng mắt sáng lòng
Anh càng tin Chúa tim hồng mở ra

Anh tuyên nhận Người là Ngôn sứ
Người được Cha sai đến thế gian
Người là Ánh Sáng gian trần
Là Lòng Thương Xót từ nhân hải hà

Anh còn phải vượt qua thử thách
Cho niềm tin son sắt tín trung
Bao nhiêu hạch sách lao lung
Càng làm vững chí anh hùng chứng nhân

Chúa mặc khải cho anh được biết
Đấng chữa anh chính là “Con Người”
Sấp mình xuống trước mặt Người
Tuyên xưng Danh Chúa: “Thưa Ngài, tôi tin”

Chúa cho con hồng ân Phép Rửa
Được thấy Người trong ánh Đức tin
Dương gian trẩy hội đăng trình
Về miền Ánh Sáng Phục Sinh muôn đời.

Top