Tuyên bố về việc bảo vệ hình ảnh Đức Giáo Hoàng

Tuyên bố về việc bảo vệ hình ảnh Đức Giáo Hoàng

(WGPSG / VIS) VATICAN, 19 DEC 2009  – Sáng nay Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh đã truyền phổ biến lời tuyên bố sau đây liên quan đến việc bảo vệ hình ảnh của Đức Giáo Hoàng:

“Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng lớn lao về lòng kính yêu đối với bản thân con người của Đức Thánh Cha. Từ đó, có những người muốn sử dụng tên của Ngài để đặt tên cho các đại học, trường học, học viện văn hóa, các hiệp hội, tổ chức và các nhóm hoạt động khác.

Do sự kiện này, Tòa Thánh tuyên bố rằng Toà Thánh có độc quyền trong công việc đảm bảo sự tôn trọng tương xứng với Đấng kế vị Thánh Phêrô; và do đó có độc quyền trong việc bảo vệ hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của Đức Giáo Hoàng, nhằm tránh việc sử dụng trái phép tên Ngài hoặc huy hiệu của Ngài vào những mục đích và các hoạt động không hề liên quan đến Hội Thánh Công giáo. Quả thật, thỉnh thoảng, có những người đã dùng logo và biểu tượng của Giáo Hội hoặc của Đức Giáo Hoàng để nhằm tăng thêm sự khả tín và uy thế cho một số sáng kiến nào đó.

Chính vì vậy, bất cứ việc sử dụng nào liên quan trực tiếp đến con người hoặc chức vị của Đức Giáo Hoàng (tên, hình ảnh hoặc huy hiệu), và cả việc sử dụng tước danh “Giáo Hoàng” cũng phải được Toà Thánh cho phép trước một cách rõ ràng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top