Tường thuật trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 20/09/2023

Tường thuật trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 20/09/2023

Vatican News Tiếng Việt tường thuật Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha,
sẽ diễn ra tại Quảng trường thánh Phêrô, thứ Tư ngày 20/09/2023

Múi giờ:
- Giờ Roma: 8:50
- Giờ Việt Nam: 13:50

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top