Thơ: Tình yêu vẫy gọi (MV 4)

Thơ: Tình yêu vẫy gọi (MV 4)

Thơ: Tình yêu vẫy gọi (MV 4)

TÌNH YÊU VẪY GỌI
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C – 2009 ( Lc 1, 39 – 45)

Lửa bác ái cháy bừng trong dạ,
Mẹ hân hoan tất tả lên đường.
Nữ nhi dầm dãi gió sương,
Quên mình phục vụ tình thương dạt dào.

Mẹ đem Chúa Trời cao nhập thể,
Đem niềm vui nhân thế đợi mong.
Đêm tàn ló dạng hừng đông,
Xua tan lạnh giá lửa hồng sáng soi.

Cuộc giao hoan đất trời hội ngộ,
Phút hoan ca cứu độ cho đời.
Gioan diện kiến Ngôi Lời,
Reo mừng kính bái Vua Trời ghé thăm.

Phận nữ tỳ thành tâm cung kính,
Cất lời ca công chính khiêm cung.
Ngợi khen Thiên Chúa cửu trùng,
Đoái nhìn phận mọn tương phùng thế nhân. 

Theo gót Mẹ dự phần cứu chuộc,
Sống yêu thương nguyện ước thủy chung.
Tim yêu, yêu đến tận cùng,
Viếng thăm, gặp gỡ, vui mừng sớt chia.

Đàn ai tấu giữa đêm khuya,
Cung sầu khắc khoải đầm đìa lệ rơi.
Cung thương réo rắt gọi mời…

16/12/2009

Top